Detta är en artikel från TT.

Elstödsbeslut väntas i november

Telegram från TT / Omni
28 October 2022, 10.26

Ett beslut om det föreslagna elstödet till södra och mellersta Sverige tas senast omkring den 10 november, enligt Energimarknadsinspektionen. Tidigast i december kan stöd betalas ut.

– Vi beräknar att kunna ta ett beslut inom två veckor, säger Elin Broström, enhetschef på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Det är Ei som har tagit emot den ansökan som Svenska kraftnät kom med igår. Myndigheten går nu igenom den för att se att den håller sig inom reglerna för bland annat statsstöd inom EU.

Svenska kraftnäts ansökan går ut på att betala tillbaka 55 miljarder av de flaskhalsavgifter som samlats på hög hos myndigheten de senaste åren.

Högst priser

Pengarna ska gå till hushåll, företag och andra elnätskunder i elområde 3 och 4 , det vill säga södra och mellersta Sverige. Det är där priserna har varit som högst och därmed också flaskhalsavgifterna.

Det var också vad den förra regeringen angav i uppdraget som Svenska kraftnät fick i augusti i år. Den nya regeringen har inte ändrat på uppdraget.

Stödet kommer att ges baserat på vad förbrukningen var i ett hus, lägenhet eller lokal under perioden från oktober 2021 till och med september i år.

Avgörande för vem som får pengar är vem som står på elnätsavtalet dagen efter det att Ei har godkänt Svenska kraftnäts ansökan. Om beslutet tas den 10 november så kommer den som står på avtalet den 11 november att få stödet.

Flytt spelar roll

Den som till exempel just har flyttat från ett hus till en lägenhet kommer att få stöd baserat på förbrukningen i lägenheten.

Svenska kraftnät har räknat fram några exempel på vad stödet kan bli. En villa med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar i elområde 4, det vill säga i sydligaste Sverige, bedöms kunna få ett stöd på 16 000 kronor. En villa i Mellansverige med motsvarande förbrukning cirka 10 000 kronor.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) har försäkrat att regeringen kommer med ett besked i november om när utbetalningen kan göras.

Svenska kraftnät har gjort klart att det inte kan bli före den 1 december, på grund av de EU-regler som styr det hela.

Det är inte heller klart vilken myndighet som får uppdraget att betala ut pengarna. Det handlar om utbetalningar av 55 miljarder till fem miljoner kunder. Det klarar inte Svenska kraftnät utan har bett regeringen att peka ut en lämplig myndighet.

Svenska kraftnät bedömer att kostnaden för att betala ut pengarna uppgår till högst 600 miljoner kronor.

Några exempel på möjligt stöd

Det är bara kunder i elområde 3 och 4, det vill säga mellersta och södra Sverige som får stöd.

Svenska kraftnäts modell utgår från ett referenspris på 75 öre/kWh.

I norra Sverige, elområde 1 och 2, har medelpriset under den aktuella tolvmånadersperioden hela tiden legat under 75 öre.

Medelpriset i elområde 3, där Stockholm och Mälardalen ingår, var 125 öre per kWh. Där blir stödet 50 öre per kWh.

Medelpriset i elområde 4, längst i söder, var 154 öre per kWh under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Där blir stödet 79 öre per kWh för perioden.

En tennisklubb, i till exempel Halland, som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 35 550 kronor i stöd (45 000 x 0,79 = 35 550).

En villaägare i Örebro med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).

Ett bageri i Kalmar med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 52 140 kronor (66 000 x 0,79 = 52 140).

Källa: Svenska kraftnät