Detta är en artikel från TT.

En död av corona – stora evenemang stoppas

Telegram från TT / Omni
11 March 2020, 07.02, uppdaterad 11 March 2020, 20.33

Sverige har fått sitt första dödsfall som orsakats av coronaviruset.

Regeringen stoppar publika evenemang med fler än 500 personer för att förhindra en epidemi.

Personen som avlidit hade underliggande sjukdomar och var äldre än 70 år. Region Stockholm misstänker att det rör sig om inhemsk smittspridning.

– Det här är en av de personer där vi inte har kunnat härleda smittan till utlandet, det vill säga att man har haft en viss misstanke om att det kan röra sig om en begynnande samhällssmitta, säger Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm.

Smittskydd Stockholm har undersökt personer i den avlidnes omgivning.

– Vi har inte konstaterat några som har utvecklat sjukdomssymtom. Vi har däremot ringat in personer som kan ha varit utsatta för smittan. De personerna har fått information om hur de ska bete sig, säger Per Follin.

Personen vårdades på intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Ytterligare en patient vårdas på avdelningen.

– Det här fallet exemplifierar vikten av att vara aktsam om äldre personer som kan löpa en ökad risk att få ett svårt sjukdomsförlopp, säger Follin.

Han pekar på betydelsen att vara uppmärksam om man har tecken på en luftvägsinfektion och att vara noggrann med handhygienen.

"Dödsfall oundvikligt"

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, beklagar dödsfallet men säger att det är oundvikligt att patienter avlider när så många har smittats.

– Det är förstås väldigt sorgligt för den här personen och de anhöriga, det ska man aldrig underskatta. Samtidigt när vi har så pass många fall som vi har, och börjar få en spridning upp i åldrarna, vet vi från andra länder att det är oundvikligt. Någon gång kommer det att hända, säger Tegnell till TT.

Närmare 500 personer har infekterats med coronaviruset i Sverige. Under onsdagen har många nya fall bekräftats, de flesta i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Flera regioner fick under dagen sina första fall, bland annat Dalarna och Blekinge.

Sammankomster stoppas

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning inom landet är mycket hög. Bedömningen bottnar till stor del om flera infekterade personer där smittan inte går att härleda till utlandsresor eller kontakt med personer som vistats utomlands.

Under onsdagen lämnade Folkhälsomyndigheten in ett förslag till regeringen om att begränsa publika evenemang med fler än 500 besökare. Och vid ett extra extrainkallat sammanträde under kvällen beslutade regeringen införa sådana begränsningar.

– Regeringen är också framöver redo att fatta de beslut som krävs för att få stopp på smittspridningen, säger statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff.

Stoppet införs vid midnatt natten mot torsdagen.

– Förbudet gäller tills vidare tills annat besked meddelas. Det gäller över hela Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Det här är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut.

Den som bryter mot det riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader.