Engelsk utestängning kan slå mot företag

Sverige sätts på nytt i skamvrån när England väljer att öppna landet för resenärer från ett 60-tal länder och territorier – men inte för Sverige.

Beslutet kan få stora effekter på handeln mellan länderna.

– Självklart är det dåligt, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Telegram från TT / Omni
04 juli 2020, 14.07

Resenärer från ett 30-tal europeiska länder, bland annat våra fyra nordiska grannar, är från och med den 10 juli fria att resa till England utan att sitta i karantän. Men inte Sverige.

Stefan Westerberg ser både direkta och indirekta negativa ekonomiska effekter av att svenskar fortsatt pekas ut som riskland i Storbritannien.

– Det är dåligt på så sätt att det påverkar bilden av Sverige, och att det i sin tur påverkar affärer.

Drabbad besöksnäring

Han säger att britter sannolikt avskräcks från att resa till Sverige om regeringen inte själv välkomnar svenskar. Det kan få stora effekter på besöksnäringen i framför allt Stockholm, enligt Stefan Westerberg. Ungefär hälften av alla britter som årligen reser till Sverige åker till Stockholm.

– Våren har varit väldigt dålig för besöksnäringen, sommaren riskerar också att bli det och även framöver. Att utländska turister inte kommer hit, i det här fallet från Storbritannien, betyder att kassorna blir fortsatt tomma, säger han.

Han ser även effekter av att de personliga mötena i svensk-brittiska handelsrelationer fortsatt sätts på vänt.

– Tidigare har vi sett att det är viktigt med rörlighet inom koncerner, och även i "business to business", för att upprätthålla goda relationer och göra affärer. Kundmötet är svårt att göra på Skype, det tror vi kommer vara viktigt även framöver, säger Westerberg, som dock lyfter möjligheten att pandemin kan leda till nya beteenden med till exempel fler digitala möten.

Personliga mötet

Det framhåller även Johan Trové, vd på Västsvenska Handelskammaren. Han ser inga särskilda handelsproblem med att de brittiska restriktionerna fortsatt sätter stopp för personliga möten, och refererar till en intervju han nyligen gjorde med Volvo Cars koncernchef Håkan Samuelsson.

– Han säger att "jag kommer inte längre resa tre, fyra dagar till Kina för ett endagarsmöte, eller vara i London över två dagar för några timmars möte. Det kommer inte ske i framtiden".

– Vi märker alltså att många av de här mötena har kunnat hanteras mycket effektivare digitalt, säger Trouvé.

Skulle det bli ett långvarigt stopp för svenskar till England kan det däremot få effekt, tror han.

– Då kan konkurrerande företag som har bättre relation och kontakter komma in på ett helt annat sätt. Men hittills har vi inte sett de effekterna.

Sverigebilden

Än så länge ser han inte heller någon särskilt negativ handelseffekt av den omdiskuterade Sverigebilden. Han framhåller i stället att den svenska strategin har tillåtit många företag att hålla i gång under pandemin.

– Det finns ju två sidor av Sverigebilden: antingen har vi lyckats i vår strategi, eller så har vi inte gjort det. Och det spekuleras ju ganska friskt i det. Hittills tycker jag det väger över i den positiva sidan. På sikt kommer vi nog ha facit på den frågan.

Fakta: England lättar på restriktioner

Från och med den 10 juli behöver inte längre resenärer som anländer från till exempel Frankrike, Italien, Spanien eller Tyskland sätta sig i karantän i två veckor vid ankomst till England.

Omkring 60 länder och territorier finns på listan som undantas från de tidigare reglerna.

Det nya regelverket blir indelat enligt ett "trafikljus-system" rött, gult och grönt. För resenärer från röda länder är det stopp och två veckors karantän vid ankomst. De gula länderna är sådana som har ömsesidiga överenskommelser med England. Hit räknas exempelvis Frankrike och Spanien. De gröna länderna bedöms som säkrare ur virushänseende än England. Hit räknas bland andra Nya Zeeland.

Undantaget från karantänsreglerna gäller endast vid inresa till England och inte till övriga Storbritannien, där alla utlandsresenärer även fortsättningsvis måste isolera sig i 14 dygn. Skottland, Nordirland och Wales kommer själva att bestämma hur de vill göra. Skottland har dock antytt att man kommer att följa det engelska regelverket.

Lättnaden i karantänsreglerna sammanfaller med att en stor del av det engelska samhället öppnar. På lördagen slår pubarna i England upp sina portar igen, liksom bibliotek, hårsalonger, museer, biografer, restauranger och hotell.