Detta är en artikel från TT.

Enskilda firmor kan till slut söka coronastöd

Telegram från TT / Omni
5 November 2020, 13.18, uppdaterad 5 November 2020, 13.39

De som driver enskilda firmor ska till slut börja kunna söka coronastöd, för tappad omsättning under vår och sommar.

Som mest kan en företagare få 120 000 kronor.

Regeringen tar nu beslut om regler och start. Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare börja söka stöd hos Boverket.

Regeringen aviserade stödet för två månader sedan, under tryck från oppositionen, och anslog pengar i den tionde, extra ändringsbudgeten strax därefter i samråd med Centerpartiet och Liberalerna. För i år finns 3,5 miljarder öronmärkta.

– Vi har drivit på för att få ett stöd under hela sommaren, och riksdagens partier har efterfrågat det, säger Centerledaren Annie Lööf.

Tagit tid

Hon säger att det har krävts tid för att få strukturen klar på myndigheten som ska hantera ansökningarna, det vill säga Boverket.

– Jag tycker att det borde ha trätt ikraft långt tidigare, men nu gör det det och det innebär att kulturarbetare, hantverkare, frisörer och frilansare som bedriver sin verksamhet som enskild firma ska kunna få ekonomisk kompensation.

I september fanns bara ett förslag till hur stödet skulle kunna se ut. Efter en remissrunda och utan större justeringar spikar regeringen nu reglerna.

En bedömning är att uppemot 46 000 enskilda näringsidkare ska kunna vara berättigade att söka stöd för de perioder det gäller – månaderna mars och april, maj, samt juni och juli.

För att komma ifråga ska företagaren ha haft en årsomsättning på minst 200 000 kronor. Tappet under mars och april i år ska ha varit minst 30 procent, under maj 40 procent samt för juni och juli 50 procent. Det ska vara klart kopplat till coronapandemin.

För högt tak?

En företrädare för kulturarbetare, KLYS, anser att kravet på årsomsättning är på en nivå som många inte kommer upp i och därför inte kommer att kunna få stöd. Och Tillväxtverket påpekade att det redan nu borde övervägas att ha en längre stödperiod.

– Vi har velat att det ska följa omställningsstödet och det täcker mars till och med juli. Vi vill ju från Centerpartiets sida att även höstens månader ska omfattas av stödet och det pågår förhandlingar om det, säger Annie Lööf.

Hon säger att det förs förhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna om att förlänga omställningsstödet, stödet för att korttidspermittera anställda samt det nu aktuella stödet för enskilda firmor.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om omfattningstappets omfattning.