Ett nytt dödsfall med covid-19

Telegram från TT / Omni
21 July 2021, 02.09

Ytterligare ett dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 14 651 smittade personer avlidit i Sverige.

Totalt har 1 095 758 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

Samtidigt fortsätter vaccineringarna mot covid-19. Fram till nu har 6 087 382 personer fått minst en dos, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 74,3 procent av den vuxna befolkningen.

Av dessa har 3 840 758 fått två doser, motsvarande 46,9 procent av den vuxna befolkningen.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.