Detta är en artikel från TT.

EU öppnar för lägre skatt på bensin och diesel

Telegram från TT / Omni
17 September 2022, 03.30

EU är på väg att öppna för lägre skatter på bensin och diesel i Sverige en tid.

Den möjligheten får en ny högerregering svårt att säga nej till efter alla vallöften om sänkta priser.

Inte minst Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har budat över varandra i valrörelsen om hur mycket de ska sänka priserna.

EU-kommissionen föreslår att Sverige ska ges möjlighet att slopa energiskatten tillfälligt, i minst tre månader. Det framgår av dokument från kommissionen till EU:s ministerråd, som TT har tagit del av.

Ett beslut väntas inom kort från ministerrådet, där representanter från de 27 EU-länderna sitter.

Tre kronor

Det skulle kunna minska skatten på bensin med över tre kronor per liter om momsen räknas med och för diesel med över en krona per liter.

När riksdagen i våras beslutade om en permanent och en tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel fick regeringen också i uppdrag av riksdagen att begära klartecken från EU om att tillfälligt få slopa energiskatten helt. Regeringen angav tre månader som lämplig period i ansökan.

Damberg avrådde

Finansminister Mikael Damberg avrådde från undantagsvägen. Det skulle bli en långsam historia med osäkert slut, hävdade han. Han ville istället ge en tusenlapp till alla bilägare som kompensation (1 500 till landsbygdsbor).

Men riksdagen sade nej till tusenlappen och tvingade Damberg att vända sig till EU om tillfälligt undantag.

Nu är ett EU-svar på väg. Det sker just som M, KD, Liberalerna och SD förhandlar om ett regeringsprogram och budgetförutsättningar för en ny regering.

Kostar miljarder

Vill de utnyttja möjligheten är det inte gratis, uppemot 4 miljarder i skatteintäkter till statskassan går bort, räknat över tre månader. Samtidigt lär den tillfälliga skattesänkningen av energiskatten på cirka 1:30 per liter i så fall ligga kvar. Det betyder ytterligare någon eller några miljarder för en period om tre månader.

Det ska vägas mot de många andra, stora och kostsamma förslag om bland annat skattesänkningar, försvars- och polissatsningar som partierna har lovat var för sig.

Lovat runt

M, KD och SD har i valrörelsen lovat sänka priserna på diesel med nio kronor vid pump och fem kronor för bensin.

Det ska ske dels genom att sänka energiskatter och dels genom att minimera den så kallade reduktionsplikten, särskilt för diesel.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsbolagen måste blanda i biodrivmedel, som ofta är dyrare än fossila drivmedel, i den fossila dieseln och bensinen. Det sker för att minska utsläppen av koldioxid och har stor betydelse för att Sverige ska nå beslutade klimatmål och leva upp till Parisavtalet.

Häromdagen avrådde Energimyndigheten starkt från att minimera reduktionsplikten. Görs det kan Sverige i praktiken glömma att försöka uppfylla klimatmålen och det kan slå undan benen för stora investeringar för produktion av biodrivmedel i Sverige, enligt myndigheten.

Förhandling pågår

TT har sökt M, KD, och SD för en kommentar men svar har uteblivit. Förhandlingar om regeringsprogrammet pågår, liksom om finansiering av reformer.

Den sista september upphör den tillfälliga skattesänkningen på diesel och bensin som skulle sänka priset vid pump med 1:30 per liter. Enligt en rapport från statliga Konjunkturinstitutet har dock en del av de pengarna hamnat hos oljebolagen istället för hos konsumenterna. Priserna har inte gått ner i paritet med skattesänkningen.

Energiskatt på drivmedel

På bensin och diesel tas energiskatt, koldioxidskatt och 25 procents moms ut.

Den första maj i år sänktes energiskatten permanent med cirka 40 öre per liter för både bensin och diesel. Inräknat moms blev det 50 öre vid pump.

Samtidigt genomfördes en tillfällig sänkning av energiskatten som gäller under fem månader, till och med den 30 september. Den motsvarar en sänkning motsvarande 1 krona och 30 öre per liter vid pump för både bensin och diesel, inräknat moms.

Efter en ansökan från regeringen i maj, begärd av riksdagen, öppnar nu EU för att ge Sverige möjlighet att helt ta bort energiskatten under minst tre månader. Det skulle motsvara över tre kronor litern vid pump för bensin och över en krona litern för diesel.

För närvarande, den 16 september, kostar en liter bensin runt 19 kronor och en liter diesel 23 kronor.