Detta är en artikel från TT.

Expert om nya sanktionerna: "Stor, stor grej"

Telegram från TT / Omni
26 February 2022, 23.47, uppdaterad 27 February 2022, 05.23

EU ska ”lamslå” Rysslands centralbank, uppger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Dessutom ska flera ryska banker kopplas bort från det internationella finanssystemet Swift.

– Det här är en stor, stor grej, säger Alicia García-Herrero vid franska investmentbanken Natixis.

EU-kommissionen, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Kanada och USA säger i ett gemensamt uttalande som Vita huset har publicerat att vissa ryska banker tas bort från Swift-systemet.

”Det försäkrar att de här bankerna är bortkopplade från det internationella finansiella systemet och skadar deras förmåga att vara verksamma globalt”, skriver länderna.

Länderna och EU-kommissionen är också överens om att införa direkta åtgärder riktade mot ryska centralbankens möjligheter att använda sina internationella reserver.

”Vi ska säkerställa att ett antal ryska banker kopplas bort från Swift. Det kommer att hindra dem från att fungera internationellt och blockera rysk import och export”, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på Twitter.

”Ärligt överraskad”

Alicia García-Herrero, Hongkongbaserad chefsekonom för Asien och Stillahavsområdet hos den franska investeringsbanken Natixis, säger till TT att åtgärderna mot centralbanken får stor betydelse.

– Det begränsar Rysslands reserver, som de alltid förlitar sig på, för man kan inte få tillgång till dem i dollar eller euro, vilket uppges vara hälften. Det är en stor, stor grej. Jag är helt ärligt lite överraskad, säger hon.

Ryssland tvingas därmed i stället förlita sig på så kallade swaplines, ett slags överenskommelser mellan centralbanker för överföringar av valuta.

Miljoner meddelanden

Vad som beskrivs som en insatsstyrka ska också bildas, som ska identifiera och frysa tillgångarna hos individer och företag. Länderna ska också ta krafttag mot desinformation och andra former av ”hybridkrigföring”.

Framför allt Tyskland och Italien har tidigare varit tveksamma till att införa sanktioner kopplade till det internationella finansiella transaktionssystemet Swift, sannolikt av oro för vad det kan få för konsekvenser för bland annat ryska gasleveranser.

Swift står för Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication och är ett system för att sända säker information mellan finansiella aktörer.

– Swift är enormt, varenda transaktion går genom Swift, till och med internt i Kina, förklarar García-Herrero.

Samtidigt säger hon att det inte är jordens undergång för Ryssland. Exempelvis ligger hårdare sanktioner på Venezuela och Iran.

Och för till exempel en tysk gasimportör kommer det fortfarande vara möjligt att handla från Ryssland, men man tvingas att gå via mellanhänder.

Risker att handla

Och även utan Swift kommer de ryska bankerna kunna utföra betalningar. Men de tvingas i princip att använda fax eller telefon.

– Det är inte omöjligt, men besvärligare, och potentiellt kostsamt och en kreditrisk. Om jag till exempel är en kinesisk bank som vet att Ryssland inte kan använda sina reserver så måste jag fråga mig: Kan de betala, speciellt via fax?, säger hon och fortsätter:

– Kinesiska banker kommer att vara tveksamma, om de inte uttryckligen instrueras att stödja Ryssland. För om Ryssland till slut inte klarar det kommer det att bli stora kreditförluster.

Det bygger alltså på förtroende.

– Om du litar på din partner så går det utan Swift, men med Europa är det omöjligt. Om du frågar en bank om de kommer att göra en transaktion utan Swift kommer de att vägra, särskilt med Ryssland.

Swift skriver i ett uttalande till TT att företaget är neutralt och används av 11 000 institutioner i mer än 200 länder, att beslut om sanktioner är upp till respektive lands regering och myndigheter, samt att Swift måste följa belgisk lagstiftning.

”Vi har kontakt med europeiska myndigheter för att förstå detaljerna kring de verksamheter som kommer att omfattas av de nya åtgärderna och vi förbereder oss för att följa dem”, skriver Swift.

Börssmäll väntar i Moskva

Frågan om att stänga Ryssland ute från Swift väcktes redan i samband med den olagliga annekteringen av Krimhalvön 2014. Sedan dess har Ryssland utvecklat ett eget kommunikationssystem som kallas SPFS. Men eftersom få banker utanför landet har anslutit sig till systemet är det inte till särskilt stor hjälp vid kommunikation kring internationella överföringar.

– De har ännu inte en lösning, men de kommer att accelerera det arbetet nu, säger García-Herrero.

Hon tror att beskeden kommer att slå hårt mot både Moskvabörsen och rubeln när marknaderna öppnar på måndag.

– Jag tror att Putin får försöka att avsluta sitt jobb snabbt i Ukraina, för om marknaderna öppnar med de här nyheterna är han trängd, och när en person som Putin blir trängd är det svårt att veta vad han tar för sig, säger hon.

Swift

Swift står för Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, och är ett system för att sända säker information mellan finansiella aktörer.

Swift grundades 1973 som ett samarbete mellan 239 banker i 15 länder, men aktiverades först 1977, då över 500 aktörer från 22 länder hade kommit med.

En vanlig dag kan 40 miljoner meddelanden skickas via Swift, uppger det belgiska bolaget. Mer än hälften av Rysslands finansinstitut uppges vara medlemmar i Swift.

Swift används i dag av 11 000 institutioner i mer än 200 länder.

Källa: Swift