Foto: Fredrik Sandberg/TT

Experter: Då ska du binda räntan

Ingen räntehöjning så långt ögat kan nå. När de bundna boräntorna på många håll är lägre än den rörliga kan det vara läge att se över bostadsekonomin. Experterna tipsar om hur du ska tänka – binda eller inte binda?

Telegram från TT / Omni
26 nov. 2020, 19.24

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på noll procent. Banken räknar också med att det är där räntan kommer att ligga de närmaste tre åren. Eftersom reporäntan påverkar bankernas tremånadersränta, som också brukar kallas rörlig ränta, kan man förvänta sig att de fortsatt kommer att ligga på en låg nivå. Dessutom finns en press nedåt då konkurrensen mellan bolåneinstitutet ökar.

Pumpar ut miljarder

Men just nu finns också en stor press nedåt på de långa räntorna som styrs mer av marknadens förväntningar om framtiden. Centralbanker världen över pumpar ut mångmiljardbelopp i ekonomin för att hålla den på fötter och det har blivit billigare för bankerna att låna upp för sina bolån. Just nu är boräntor med bindningstider mellan ett till fem år lägre än tremånadersräntan.

– Annars brukar man få betala lite mer för att binda räntan på några år och man brukar tala om det som en slags försäkringspremie, för tryggheten att veta. Här får man betalt för att ta den försäkringen, säger Annika Creutzer, fristående privatekonom.

Snitträntan, det vill säga genomsnittsräntan bankernas kunder betalade, för oktober hos de fyra storbankerna varierade mellan 1,49 och 1,78 procent för den rörliga räntan. Samtidigt låg snittet för lån bundna på tre år mellan 1,35 och 1,38 procent.

Bundet eller rörligt?

Den som i oktober hade ett bostadslån på en miljon kronor med en ränta på 1,49 procent betalade cirka 1 246 kronor i ränta medan den med en ränta på 1,35 procent betalade 1 125 kronor.

– Rent ekonomiskt kan man säga att det är fördelaktigt med bunden ränta, om man tror att det kommer att vara så här långt framöver, säger Annika Creutzer.

– Men om man antar att räntorna kommer att vara så här låga framöver kan man anta att även tremånadersräntan kommer att sjunka. Det är inte säkert att du kommer att tjäna på det. Förtjänsten är om du känner att du vill ha den här försäkringen, att veta vad kostnaderna blir, säger Creutzer.

För att kunna avgöra om det är värt att binda räntan behöver man väga in flera faktorer, anser experterna: den egna ekonomi, riskvilja och vikten av att på förhand veta sin boendekostnad varje månad.

– Det finns inget generellt råd som funkar för alla, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Kan få betala ersättning

För att avgöra vad som passar den egna ekonomin är det också viktigt att väga in hur länge man planerar att bo i sin bostad. Den som flyttar innan bindningstiden har gått ut får betala en kostnad för att lösa lånet.

– Planerar du att flytta inom en snar framtid är det läskigt att binda. Då riskerar du att få betala en ränteskillnadsersättning, säger Arturo Arques.

Men i dagsläget finns förhållandevis få faktorer som pekar på att ränteläget kommer att förändras snabbt åt det ena eller andra hållet, enligt ekonomerna.

– Just nu kan man känna sig ganska trygg i att vilket beslut man än fattar får man en låg ränta, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.