Budgeten sätter press på Riksbanken

Regeringen föreslår kraftiga höjningar av utgiftstaket de närmaste åren. På ett par års sikt handlar det om ökningar med över 100 miljarder kronor.

Regeringen är däremot försiktigare än en del andra bedömare när det kommer till den svenska tillväxten de kommande åren. Runt en halv procentenhet lägre än till exempel Konjunkturinstitutet (KI).

– Regeringen ligger lite lägre än vår bedömning också. Det alltid svårt att göra prognoser men det kan också finnas taktiska skäl. Man vill kanske komma tillbaka längre fram och revidera upp tillväxten, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Låg inflation

Hon påpekar också att regeringens bedömning av inflationen de kommande åren stannar runt 1,5 procent, alltså lägre än Riksbankens mål på 2 procent.

– Jag tror att Riksbanken behöver revidera sin prognos och vi delar regeringens bedömning. Det betyder att Riksbanken behöver fortsätta föra en expansiv politik. Då är det viktigt vem som tar ansvar för att nya problem inte uppstår och på den punkten hittade jag inget nytt i budgeten.

Regeringen föreslår vidare kraftiga höjningar av utgiftstaket de kommande åren. Från årets 1 158 miljarder kronor till 1 378 miljarder 2019. I budgeten skjuts också en återgång på överskottsmålet framåt. Det är dock inget som bekymrar Annika Winsth.

– Det är bra att regeringen för en lite mer expansiv politik. Jag tycker snarare att det är rimligt att man har en översyn av överskottsmålet. Jag anser att även den förra regeringen borde ha tagit av sig hängslena i ett tidigare skede.

Välkomnar a-kassehöjning

Den fackliga centralorganisationen TCO välkomnar särskilt höjningen av taket i a-kassan.

"Det är helt nödvändigt för att öka omställningsförmågan och göra svensk arbetsmarknad bättre", skriver ordförande Eva Nordmark i en kommentar.

TCO saknar dock ett långsiktigt perspektiv på hur fler jobb ska skapas. "Och det gäller både regeringen och oppositionen", skriver Nordmark.

TT