Detta är en artikel från TT.

Få krisspår på arbetsmarknaden

Telegram från TT / Omni
12 October 2022, 04.00

Alla pratar om den ekonomiska krisen. Men på jobbmarknaden syns ännu bara få spår.

Fast med förstoringsglas går det att se tecken på att en vändning är nära.

I slutet av september var närmare 333 000 personer, eller 6,6 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är cirka 2 000 färre än månaden före, och jämfört med ett år tidigare handlar det om en minskning med 55 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Även om arbetslösheten inte börjat öka ännu, något som de flesta bedömare räknar med kommer att ske framåt vintern i spåren av den höga inflationen och ränteåtstramningen, så finns små tecken på att en vändning kan vara nära. I augusti var minskningen på årsbasis 64 000 personer, alltså högre än den senaste månaden.

En annan indikation som pekar åt det sämre hållet är att ungdomsarbetslösheten inte minskar längre. De unga brukar påverkas först när en vändning sker. Antalet unga utan jobb, inskrivna på arbetsförmedlingen, var 39 000 i slutet av september, oförändrat jämfört med slutet av augusti, men fortfarande klart lägre än i fjol.

Dessutom påbörjade något färre av de inskrivna ett arbete.

Varslen om uppsägningar ligger dock på låga nivåer, 1 900 i september jämfört med nästan 3 000 i augusti.