Detta är en artikel från TT.

Färre nya fall av norsk hundsjuka

Telegram från TT / Omni
26 September 2019, 09.58, uppdaterad 26 September 2019, 19.37

En hund hemmahörande i Sverige kan ha dött i den norska hundsjukan.

Orsaken till sjukdomen är fortsatt okänd, men färre nya fall upptäcks och rådet om att inte låta hundar nosa på varandra upphävs nu i Norge.

Fortfarande gäckar utbrottet av den dödliga hundsjukdomen forskare i Norge. Och rapporter om sjuka och döda hundar fortsätter att komma in. På onsdagen hade minst 43 hundar som drabbats av liknande symptom dött, skriver Norges livsmedelssäkerhetsmyndighet på sin hemsida.

Färre nya fall rapporteras dock och en omfattande kartläggning tyder på att sjukdomen inte lätt smittar lätt mellan hundar. Livsmedelssäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför inte längre hundägarna att begränsa närkontakt mellan hundar, rapporterar nyhetsbyrån NTB.

– Informationen vi har fått visar också att vid de flesta tillfällen när en sjuk hund bor tillsammans med flera andra hundar då har bara den enda hunden insjuknat, säger veterinär Ole-Herman Tronerud vid myndigheten till NTB.

Svensk hund dog

Bland de döda hundarna finns en som är hemmahörande i Sverige.

– Vi fick ett besked från Sverige att en hund hade dött med liknande symptom, säger Lars Skjegstad, presskommunikatör vid myndigheten, till TT.

Fallet har rapporterats av en svensk veterinär. Hunden hade varit på besök i Norge, kommit hem och sedan fått blodiga diarréer och dött. Men det är ännu inte bekräftat att den blivit smittad under sin vistelse i Norge.

– Blodig diarré är inte ovanlig hos hundar. Och det har inte bekräftats att alla de sjukdoms- och dödsfall vi har hör ihop med utbrottet i Oslotrakten, säger Lars Skjegstad.

Ingen anledning till oro

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) känner till det svenska fallet och menar att det inte finns anledning till oro.

– Vi har sett att norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har skrivit om ett fall av en hund hemmahörande i Sverige. Den informationen förändrar inte vår bedömning avseende risken för svenska hundar, säger Karl Ståhl, tf statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

– Bedömningen är fortsatt att situationen som beskrivs i Norge inte innebär en ökad risk för utbrott av sjukdomen hos svenska hundar.

En enkät som skickats ut till norska veterinärer visar att det hittills förekommit minst 173 fall av blodig diarré hos hundar med olika svårighetsgrad sedan 1 augusti. Många hundra har efter behandling blivit friska. Den norska livsmedelssäkerhetsmyndighetens undersökning visar också att det är uppemot 90 olika hundraser som drabbats.