Detta är en artikel från TT.

Färre ska covidtestas – trots ökad smitta

Telegram från TT / Omni
10 November 2021, 04.45

Sedan månadsskiftet rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) den som är vaccinerad, eller har genomgått en covid-infektion, att inte testa sig vid covidlika symtom om inte särskilda skäl finns. Samtidigt ökar smittspridningen.

Bakom beslutet ligger en rad faktorer sammanvägda: Den i Sverige förhållandevis låga smittspridningen, den höga vaccinationstäckningen och att vaccinerade personer har betydligt mindre risk att bli sjuka, förklarar Anders Tegnell, statsepidemiolog vid FHM.

– Då måste man fundera på om det verkligen är meningsfullt att testa, det blir det ju inte i det läget. Man måste ha någon slags rimlig misstanke för att kunna genomföra en testning mot en sjukdom, säger han till TT.

Men ändringen av rekommendationerna sker samtidigt som en fjärde smittovåg slår mot Europa och viss ökning också kan ses i Sverige. Världshälsoorganisationen, WHO, manade förra veckan till fortsatt testning och flera tongivande experter är kritiska mot FHM:s beslut.

Hade kunnat vänta

Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, anser att det är för tidigt att skruva ner testfrekvensen med tanke på att smittan nu stegrar i omvärlden.

– Just nu när vi har ökad smittspridning i vårt närområde så hade man kanske kunnat vänta.

Han påpekar att det både blir svårare att upptäcka lokala utbrott och att göra jämförelser över tid.

– Förra veckan hade vi lite färre fall diagnosticerade i Stockholm. Då hade vi dels novemberlovet, som gör att det kan vara färre som testar sig av det skälet, och så har vi den nya rekommendationen. Det är svårt att värdera den där lilla minskningen som var. Likaså om smittan på grund av ökade sociala kontakter skulle öka efter novemberlovet så blir det svårare att fånga upp det.

Inte bästa vägen

Tom Britton, matematiker och professor i statistik vid Stockholms universitet som räknat på smittspridning, ställer sig också frågande till att FHM rekommenderar färre att testa sig.

– Om man testar så hittar man fler fall och då isolerar man de fallen bättre. Då sprids det lite mindre, säger han och tillägger:

– Är man vaccinerad och blir sjuk är det så klart mindre risk att man har covid, så att testa brett får vägas mot en kostnad. Men jag tror att andra kostnader överväger kostnader för testandet. Att spara in på testandet tror jag inte är bästa vägen.

Coronakommissionen slog förra veckan ned hårt på att Sverige kom i gång sent med testningen under pandemins inledning. Det innebar att smittspridningen vid tidpunkten var mycket mer utbredd än vad myndigheterna kände till. Men att ett sådant scenario återupprepas menar Anders Tengell inte är möjligt.

– Då hade vi en begränsad kapacitet att testa. Det har vi inte nu. Men vi måste testa där det är relevant, det måste vara meningsfullt.

Tappar ej kontrollen

Han påpekar dock att smittläget aldrig beskrivs särskilt bra om man bara utgår från dem som hittas via testning. I stället handlar det om väga samman flera parametrar som till exempel vårdbelastning och enkätintervjuer där människor uppger symptombild.

– Vi följer verkligen läget, inte bara hur många som rapporteras positiva, säger Anders Tegnell och tillägger att det också fortsatt kommer att testats mycket:

– Det här med att vi skulle tappa kontrollen och inte längre ser vad som händer, det stämmer inte alls.

Då ska du testa dig

Ovaccinerade ska testa sig vid symtom. Men om du är vaccinerad behöver du i de flesta fall inte testa dig för covid-19. Men tillhör du någon av följande grupper behöver du testa dig vid symtom även om du är vaccinerad:

Personer som får symtom inom 14 dagar efter en resa i ett land utanför Norden.

Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.

Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.

Personer som behöver vård eller behandling.

Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal samt personal på LSS-boenden.

Personer som är en del av en smittspårning kan både behöva testa sig och vidta andra åtgärder enligt anvisningar från smittskyddsläkaren i regionen.

Om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig igen. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Källa: Folkhälsomyndigheten