Foto: Jessica Gow / TT

Fattiga länder kräver högre klimatkompensation

Än så länge har inte mycket rört på sig i de knivigaste frågorna på FN:s klimatmöte i Madrid.

Fattiga länder kräver nu med allt starkare röst att de vill ha ekonomisk kompensation för skador som klimatförändringarna orsakar.

Telegram från TT / Omni
06 dec 2019, 21.02

– Jag hade hoppats att vi hade kommit längre, säger Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie efter den första veckans förhandlingar i Madrid.

Närmare 200 länder är på plats, men hittills står alla fast i ungefär de positioner de hade när de kom.

På förhand har reglerna om utsläppshandel mellan länder pekats ut som den svåraste frågan att lösa. Det är den enda punkt som fortfarande är olöst i Parisavtalets så kallade regelbok. På förra årets möte i Katowice körde länderna helt fast. Nu görs ett nytt försök att komma överens.

Risk för dubbelräkning

Sverige och EU vill förhindra att utsläppsminskningar dubbelräknas och att regelverket bara leder till utsläppsminskningar på pappret. Men alla länder har sina utgångspunkter och hittills syns ingen lösning.

Det senaste året har många utvecklingsländer drabbats hårt av orkaner, översvämningar och andra skador i klimatförändringens spår. Under den första veckan i Madrid har därför kraven på ekonomisk kompensation blivit allt starkare.

– För egen del hade jag inte uppfattat att den frågan skulle komma fram så tydligt som den har gjort, säger Mattias Frumerie.

Krav på pengar

På dagordningen står att en översyn ska göras av hur skador och förluster på grund av klimatförändringen ska hanteras. Men nu vill fattiga länder diskutera en ny finansieringslösning som ska kopplas direkt till klimatförhandlingarna.

EU och Sverige motsätter sig att det skapas en ny mekanism, och vill i stället att pengar ska kanaliseras genom de fonder och bistånd som redan finns.

– Vi tror inte att nya mekanismer kommer att möta de problem som utvecklingsländerna vill lösa. Vi är noga med att betona att det inte är problemet i sig som vi ifrågasätter – det klart att det finns behov av finansiering, säger Frumerie.

Förhandlingarna på tjänstemannanivå fortsätter fram till måndag, då många ministrar anländer till Madrid för att ta över.

Fakta: Kompensation till fattiga länder

Warsawamekanismen ska hantera den segdragna tvisten mellan världens rika och fattiga länder om vem som är ansvarig för de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna. På FN:s klimatmöte i Madrid ska en översyn göras av hur mekanismen fungerar.

Genom historien, sedan 1850, har den rika delen av världen släppt ut drygt 75 procent av de växthusgaser som nu orsakar den globala uppvärmningen. Konsekvenserna drabbar hittills fattiga länder hårdast. Förenklat vill de fattiga länderna därför ha någon form av skadestånd. De rika länderna anser i stället att det kan lösas via kanaler för bistånd.

Vid klimatmötet i Cancun 2010 inrättades den gröna klimatfonden, som ska användas för till exempel förebyggande åtgärder i drabbade länder. USA och Australien valde nyligen att lämna fonden.

Källa: IPCC & www.greenclimate.fund

Fakta: FN:s klimattoppmöte i Madrid

Den 2–13 december pågår FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid, som hastigt tog över värdskapet när Santiago i Chile backade ur på grund av oroligheter i landet.

Runt 25 000 deltagare från nästan 200 länder deltar. Under första veckan är det främst tjänstemän som förhandlar, under andra veckan anländer ministrar och andra tunga politiker. Från Sverige deltar klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Sverige förhandlar inte som enskilt land, utan genom EU.

Den formella agendan handlar mycket om hur Parisavtalet ska implementeras. Regler för utsläppshandeln mellan länder ska beslutas (artikel 6) och en översyn ska göras av hur skador och förluster till följd av klimatförändringen hanteras.

Andra frågor som lyfts fram är havsfrågor och jämställdhet. Dessutom pågår mängder av möten utanför förhandlingsrummen där klimatorganisationer, näringsliv och forskare deltar.

Källa: Regeringen, COP25.