Detta är en artikel från TT.

Felinformation hindrade tredje vaccindos

Telegram från TT / Omni
16 November 2021, 17.56

Boende i Stockholm som nyligen vaccinerats mot influensa har – i regionens egen app – rekommenderats att inte boka tid för en tredje dos covidvaccin.

Samtidigt har personer nekats sprutan av vaccinatörer.

För flera vaccin uppmanas personer att vänta i minst sju dagar innan de vaccinerar sig mot covid-19. Någon sådan rekommendation finns emellertid inte för vaccin mot säsongsinfluensa. Tvärtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten (FHM) att de som avser att ta en tredje dos covidvaccin samtidigt vaccinerar sig mot influensa.

– Man kan helt enkelt passa på att ta en till spruta i andra armen, säger Annasara Carnahan, epidemiolog vid FHM.

Missvisande information

De som bokar tid för att få en tredje dos covidvaccin i appen Alltid öppet ombeds svara på om de tagit något annat vaccin nyligen. Fram till i måndags har de som svarade ja på frågan rekommenderats att inte boka tid – oavsett vilket vaccin person fått.

– Det är en fråga i hälsodeklarationen som man fyller i när man bokar en tid i Alltid öppet och det gäller för alla doser. Informationen hann inte riktigt uppdateras korrekt så att den anpassades till det nya direktivet för vaccin mot säsongsinfluensa, säger Elda Sparrelid, chefsläkare i Region Stockholm.

Regionen blev varse att personer inte bokade tid på grund av uppmaningen att vänta – trots att det rent tekniskt fortfarande gick att boka en tid.

– Men det är klart att det är missvisande när det står att det bör gå sju dagar före och efter alla andra vacciner när det inte gäller influensa.

Nekats spruta

Dsssutom har regionen misslyckats med att nå ut med rätt information till samtliga vaccinatörer.

– Personer har blivit avvisade på drop in-mottagningar om de uppgett att de fått vaccin mot influensa, vilket är fel. Nu informerar vi alla ytterligare en gång att det går alldeles utmärkt att vaccinera mot covid-19 och influensa, oaktat när man fick det ena eller andra vaccinet.

För all annan vaccination gäller fortfarande sjudagarsrekommendationen.

Vaccinationen mot säsongsinfluensa började den 9 november. Än så länge är spridningen av influensavirus låg, men FHM:s statsepidemiolog Anders Tegnell har understrukit vikten av att tidigt vaccinera sig mot såväl influensa som covid om man tillhör en riskgrupp.

Den första gruppen som influensavaccineringen riktar sig mot är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- eller lungsjukdom. Det är dessa grupper som just nu även uppmanas att ta en tredje dos covidvaccin.

– Man ska inte vänta för att få vaccinerna samtidigt, utan det är bara en fördel om man lyckas hitta ett ställe som erbjuder den möjligheten, säger Sparrelid.

Det är inte känt hur många personer som drabbats av den bristande informationen på appen och vid drop in-mottagningar.