Foto: Fredrik Persson/TT

Feststopp och hemmajobb - nya råd för Uppsala

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkare i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

I Kronoberg har två sjukhus gått upp i stabsläge sedan antalet covidpatienter ökat de senaste dagarna.

Telegram från TT / Omni
20 okt. 2020, 14.02

Från och med tisdagen uppmanas alla som vistas i Uppsala län att undvika resor med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Beslutet om skärpta råd gäller till och med den 3 november men kan förlängas.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande sociala umgängesformer.

Statsepidemiolog Anders Tegnell hoppas att Uppsalabornas vardagsliv ska påverkas på flera sätt av råden:

– Framför allt att man försöker jobba mer hemifrån när det går och att man tänker efter innan man går på arrangerade fester och umgås med sina närmaste i stället.

Det är däremot inte aktuellt för universitet och gymnasieskola att gå tillbaka till distansstudier på heltid – nuvarande upplägg med distans vid behov eller till viss del verkar fungera bra, enligt Tegnell.

Ska utvärderas

De skärpta råden gäller alltså i två veckor; därefter ska effekterna av åtgärderna utvärderas.

– Utifrån vad vi ser då kommer vi att förlänga dem eller gå tillbaka till de allmänna råden som gäller för andra i samhället, säger Anders Tegnell.

TT: Påverkas resandet till och från Uppsala, ska man undvika att åka dit?

– Det finns möjlighet att ta med den typen av råd, men vår gemensamma bedömning landade i att vi inte såg någon risk just nu.

Tegnell får en fråga om vad myndigheten vet om hur viruset smittar i kollektivtrafiken.

– Tyvärr så finns det inte jättemycket studier om hur smittspridning sker i kollektivtrafik. En viktig del av smittspridningen kan ske där eftersom det är där man möts. Den är nog inte oviktig, men tyvärr finns få studier, säger han.

Belastning på sjukvården

Beslutet om skärpta råd har fattats efter att smittspridningen i Uppsala ökat och även börjat märkas i form av ökad belastning på sjukvården. Trettiotre personer vårdas i dag i slutenvård för covid i regionen och åtta personer på intensivvårdsavdelning.

– Vi utesluter inte att detta kan bli aktuellt i fler regioner. Det som nu händer i Uppsala, som vi inte ser på andra platser, är ett ökat tryck på vården, säger Tegnell.

Han kan inte svara på om den ökade smittspridningen har något samband med de omskrivna studentfesterna vid terminsstarten i Uppsala.

– Det är väl svårt i dag att vara helt säker på hur kopplingen ser ut. Men det var ju så att man i Uppsala hade rätt mycket spridning runt studentfester under en period. Det verkar har lugnat ned sig nu. Om det är den smittspridningen som fortsatt ute i samhället har vi inte data så vi kan avgöra.

Stabsläge i Kronoberg

Trycket på sjukvården ökar även i Kronobergs län, rapporterar P4 Kronoberg . Enligt ett pressmeddelande från regionen går sjukhusen i Växjö och Ljungby upp i så kallat stabsläge efter att antalet inneliggande covid-19 patienter ökat kraftigt de senaste dagarna.

Platsläget är ansträngt med överbeläggningar på många avdelningar. "Vi har valt att gå upp i stabsläge för att bättre kunna kraftsamla men också signalera att det här är på allvar", skriver sjukhuschef Maria Wiltz.

Fakta: Dödsfall i Sverige

Fyra nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Därmed har totalt 5 922 smittade avlidit i landet. Sammanlagt har 106 380 personer bekräftats smittade av covid-19.