Detta är en artikel från TT.

FHM presenterar ny vägledning för snabbtester

Telegram från TT / Omni
26 November 2020, 12.52, uppdaterad 26 November 2020, 13.45

Folkhälsomyndigheten ger nu klartecken för snabbtester. Men bara som ett komplement till den säkrare, men mer tidskrävande, PCR-testningen som används i dag.

Just nu finns det behov att testa ett stort antal individer för att hitta de som har covid-19, och då kan snabbtesterna fungera som ett komplement, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten:

– De kan vara lämpligt med antigentester i samband med smittspårning och för testning av misstänkta fall i öppenvården där det finns behov av snabba svar av smittskyddsskäl.

Snabbtester, eller antigentester, har tidigare betraktats som alltför osäkra.

Myndigheten gör nu bedömningen att kunskapsunderlaget är så stabilt att snabbtester kan användas i vissa sammanhang, till exempel på äldreboenden, säger statsminister Stefan Löfven (S) på en pressträff.

Ett snabbtest kan visa resultat inom 10–30 minuter från provtagning.

– Men testningen bör ske med en medvetenhet om att erfarenheten än så länge är begränsad och vi saknar omfattande kliniska studier, säger Karin Tegmark Wisell.

Medan det räcker med en låg nivå av viruset för att PCR-testet ska ge utslag kräver snabbtestet en hög nivå för att upptäcka smittan.

– Det betyder att om ett snabbtest visar att man bär på viruset, kan vården vara säker på att så är fallet. Men man kan inte vara lika säker på att ett snabbtest kan utesluta covid-19, särskilt hos den som är utan symtom. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att de framför allt ska användas av den som har symtom, säger socialminister Lena Hallengren (S).