Detta är en artikel från TT.

FHM:s generaldirektör: Rätt vara försiktiga

Telegram från TT / Omni
25 February 2022, 17.26, uppdaterad 25 February 2022, 18.00

Otydlig kommunikation och alltför stor försiktighet. Det är kritik som Folkhälsomyndigheten får av Coronakommissionen som nu lämnat sitt slutbetänkande. Men generaldirektör Karin Tegmark Wisell försvarar försiktigheten.

Folkhälsomyndigheten (FHM) får flera rejäla kängor i Coronakommissionens slutrapport. De åtgärder som sattes in beskrivs som för få, för sena och inte tillräckligt kraftfulla för att begränsa smittspridningen.

Men Karin Tegmark Wisell tycker inte att myndigheten varit för försiktig.

– Jag håller inte med om att det hade varit det rätta att vidta snabba och hårda åtgärder. Vi kan inte införa kraftiga åtgärder som reducerar människors frihet, som vi inte vet nyttan av, utan att tänka på de negativa konsekvenserna. Det handlar om att inte kunna träffa anhöriga och gå i skola – saker påverkar människors liv i stor utsträckning.

– Vi har agerat utifrån proportionalitetssprincipen som är en del av smittskyddslagen, en form av försiktighetsprincip som vi måste förhålla oss till.

Kritik för otydlighet

En annan del i kommissionens kritik är att FHM var allt för otydlig i sin kommunikation. Uttryck som att ”hålla lämpligt avstånd” eller ”undvika onödiga resor” gav upphov till onödig osäkerhet enligt Coronakommissionen.

TT: Borde ni ha varit tydligare och sagt att folk inte skulle resa alls?

– De exemplen är tagna från intervjuer när dåvarande generaldirektören skulle ge exempel på hur man skulle tolka föreskrifterna. Men det fanns skriftliga råd och allmänna föreskrifter som var tydliga. Vi kan inte heller säga åt folk att de inte får resa alls, det finns inte utrymme för det i lagstiftningen.

– Men det finns säkert saker i kommunikationen som vi kunde ha gjort bättre.

TT: NI får också kritik för att inte ha kopplat in andra experter. Borde ni ha lyssnat mer på andra?

– Vi har haft en referensgrupp och vi har kontinuerligt haft dialog med professionsföreningar som Smittskyddsläkarföreningen, och vi har under hela tiden remitterat kunskapsunderlag till olika grupper.

– Vi hade kanske behövt titta på andra strukturer, men i en pågående kris måste det ofta gå snabbt och det är svårt att införa nya strukturer just då. Men vi behöver självklart se tillbaka och titta på om det finns andra sätt att arbeta på, både under den pågående pandemin och framtida kriser.

”Svårt att jämföra”

Överlag tycker Karin Tegmark Wisell att Coronakommissions slutrapport har problematiserat pandemin på ett bra sätt.

– De pekar på att det är svårt att jämföra och säga vem som gjorde rätt. Det går inte att säga att Sverige skulle haft samma utfall som Norge om vi hade infört samma åtgärder som de eftersom man måste titta på alla delar i ett samhälle.