Detta är en artikel från TT.

Finansministern försvarar skattesänkningar

Telegram från TT / Omni
21 September 2020, 03.45, uppdaterad 21 September 2020, 14.24

Budgeten innehåller satsningar på jobb, a-kassa och välfärd.

Men även sänkt skatt för nära 30 miljarder.

– Sossepolitik när den är som bäst, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller nya satsningar för 105 miljarder kronor.

– Det handlar om en historisk stor budget för att återstarta svensk ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson.

En nyhet på måndagen var en satsning på jobb, utbildning och a-kassa på sammanlagt elva miljarder kronor.

A-kassans tillfälligt höjda nivåer under coronakrisen förlängs under 2021 och 2022.

Arbetsförmedlingen får ytterligare en miljard i höjda anslag. Sedan tidigare är det känt att en miljard också läggs på privata matchningstjänster.

Fler ska få arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och introduktionsjobb. Jämfört med vad som tidigare aviserats blir det 19 000 fler platser på yrkesvux, högskoleplatserna utökas med 9 700 och yrkeshögskolan får 1 100 fler platser.

Tror på 75 000 jobb

Tillsammans med andra åtgärder, som skattesänkningar och stöd till företag, så beräknas budgeten stimulera fram 75 000 fler jobb 2021. Enligt finansministern är det framförallt miljarderna till offentlig verksamhet och investeringar som skapar nya jobb.

Finansdepartementet bedömer att arbetslösheten blir 1,3 procentenheter lägre 2021 än vad den skulle ha varit utan budgetsatsningarna.

Av budgetens sammanlagda satsningar på 105 miljarder kronor går 24 miljarder till hushållen som till exempel sänkt inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer och förlängd höjd a-kassa.

Omkring 20 miljarder går till företagen, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter och stöd på grund av coronakrisen.

Sammanlagt innehåller budgeten skattesänkningar för både hushåll och företag på omkring 29 miljarder.

Skattesänkningarna beror mycket på att den rödgröna regeringen sagt ja till en stor del av Centerns och Liberalernas krav på sänkt skatt.

Försvarar sänkt skatt

S-budskapet har under lång tid varit att välfärden går före skattesänkningar. Angreppen mot den förra Alliansregeringens skattesänkningar har varit hårda.

Nu säger finansministern:

– Skattesänkningarna i den här budgeten har en väldigt annan profil än om C och L förhandlat med M och KD.

Magdalena Andersson tillägger att en stor del av skattesänkningarna är tillfälliga. Hon hävdar också att det är låginkomsttagare som gynnas mest av budgeten i stort.

– Det här är faktiskt sossepolitik när den är som allra bäst, säger finansministern.

Andersson uppger att satsningar på vård, skola och omsorg och på till exempel a-kassan ger en helt annan fördelningspolitik än vad en Alliansbudget skulle ha gjort.

"Ett litet bump"

Vård, skola och omsorg kan räkna med 25 miljarder av de 105 extra miljarderna i budgeten. Bland annat höjs de generella statsbidragen nästa år med 10 miljarder och äldreomsorgen får ett särskilt statsbidrag på fyra miljarder.

Det är utöver de 12,5 miljarder kronor i permanent höjda statsbidrag från 2021 som aviserades redan i våras och som redan finns avsatta i budgeten.

En stor del av satsningarna kommer staten att behöva låna till. Men finansministern räknar med en stark ekonomisk tillväxt de kommande åren och pekar på att en stor del av satsningarna i budgeten är tillfälliga.

De extra 105 miljarderna nästa år krymper till 85 miljarder år 2022. År 2023 hamnar de på 52 miljarder. Då har bland annat de tillfälliga statsbidragen till kommunerna, vården och skolan försvunnit. Liksom den tillfälliga skattereduktionen, "coronabonusen".

– Vi kommer att ha klarat den här krisen med ett litet bump i statsskulden, säger Andersson.

En förutsättning är dock att prognoserna håller.

Rättad: I en tidigare version beskrevs arbetslöshetens förändring felaktigt.

Fakta: Så fördelas satsningarna

Statsbidrag kommuner: 10

Andra stöd till kommuner: 0,7

Pengar till uppskjuten vård: 4

Annat stöd till vård: 1,1

Psykiatrisatsning: 1,18

Statsbidrag till äldreomsorg: 4

Kompetens/arbetsliv omsorgspersonal: 2,05

Skolor i utsatta områden : 0,48

Lovskola, läxhjälp m m: 1,6

Tillfällig skattereduktion: 5

Sänkt skatt, förvärvsinkomster: 5

Sänkt skatt för pensionärer: 2,3

Höjd pension, pensionstillägg: 2

Utvidgad RUT: 0,27

Slopad schablonintäkt, uppskovsbelopp: 1,7

Lägre bensinskatt (pausad indexering): 0,9

Karensavdrag m m på grund av covid: 0,9

Höjt underhållsstöd: 0,1

Förlängd högre a-kassa: 5,8

Sänkt arbetsgivaravgifter för unga: 7,5

Skattereduktion för investeringar: 5,5

Staten tar kostnad för sjuklön: 3,7

Sänkt arbetsgivaravgift, första anställda: 0,02

Förlängt omställningsstöd: 2

Omställningsstöd, enskilda firmor: 1,5

Skatteavdrag för forskning/utveckling: 0,25

Utökad expertskatt: 0,29

Kollektivtrafik: 2

Järnvägsunderhåll: 0,5

Godståg: 0,4

Skydd natur, naturvård: 1,35

Energieffektivisering bostäder: 0,9

Elektrifiering, tunga transporter: 0,65

Övrigt: 5,28

Landsbygdsprogram: 3

Bredband: 1,4

Vägunderhåll: 0,5

Övrigt: 0,24

Källa: Regeringen