Foto: Claudio Bresciani/TT

Fler fall av covid-19 på fängelser

Antalet konstaterade fall av covid-19 på landets fängelser och häkten har ökat. Det finns nu 60 bekräftade fall.

En viss intern smittspridning har förekommit.

Telegram från TT / Omni
15 maj 2020, 20.58

– Det har tagit ett skutt den sista veckan. Det beror mycket på att vi testar bredare nu, säger Jörgen From Nordin, enhetschef vid Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

Han säger att de åtgärder som Kriminalvården sätter in har fungerat väl så här långt. Av de uppemot 7 000 som är intagna är det en liten andel som bekräftats smittade.

– Även om vi inte är befriade från smittan lyckas vi ändå hantera det ganska bra. Det blir inte så att en hel anstalt blir smittad för att några är smittade där.

Jörgen From Nordin säger att det har förekommit en viss intern smittspridning.

– Vi har haft allt från bara något enstaka fall till fler fall på en och samma anstalt så det har varit lite grann. Agerar vi i ett tidigt skede och avskildhetsplacerar redan vid symtom, minimerar vi risken för smittspridning.

Av de 60 med konstaterad smitta är 19 friska i dag. Förutom de som har bekräftats smittade finns det ett 30-tal personer med misstänkta symtom.

Det finns bekräftade fall i alla delar av Sverige utom i region Syd. Den största andelen har konstaterats i Stockholmsregionen.