"Fler kan få se bostadsdrömmar grusas"

Bostadspriserna har tagit rejäla kliv uppåt senaste året. Fortsätter utvecklingen i samma takt riskerar allt fler att få svårt att köpa ny bostad, enligt storbanken Swedbank.

Telegram från TT / Omni
24 febr. 2021, 06.00

Hemarbete och jakten på större ytor samt låga bolåneräntor driver upp priserna på bostadsmarknaden.

När bostäderna blir dyrare ökar behovet att låna mer pengar för många. Om bostadspriserna fortsätter att stiga i samma takt som nu kan fler beröras av det utökade amorteringskravet och därmed få problem med att få kalkylen att gå ihop, enligt Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

– Prisuppgångarna börjar komma upp på sådana nivåer att risken är att fler får se sina bostadsdrömmar grusas, för att man inte klarar kreditprövningen hos banken, säger Arturo Arques.

Tusenlappar extra

Unga förstagångsköpare och ensamstående med barn är de som har det tuffast på bostadsmarknaden, men med stigande priser blir det alltså fler hushållstyper som får det tufft.

Enligt Swedbanks boindex hade typhushållet sammanboende med barn i småhus en skuldkvot som kvalificerade för utökad amortering i samtliga tre storstadskommunerna under fjärde kvartalet 2020.

Låntagare som lånar ett belopp som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten behöver amortera en procent extra. Med en belåningsgrad på över 70 procent blir den totala amorteringen då tre procent.

– Den handlar om ett antal tusenlappar extra i amortering och kan bli skillnaden mellan att köpa och inte köpa, säger Arturo Arques.

Stigande skuldkvot

Swedbanks analys pekar på att det utökade amorteringskravet initialt hade en bromsande effekt på skuldkvoterna men nu är de tillbaka på samma nivå eller högre än innan reglerna infördes, åtminstone för småhus.

Swedbanks boindex ger en generell bild som visar att den som köper en bostad, småhus eller bostadsrätt i dag lägger ungefär en fjärdedel av sin disponibla inkomst på boendekostnader. Ur den aspekten är hushållens möjligheter att köpa bostad fortsatt goda, men bilden är spretig.

– Det ser olika ut i olika delar av landet. Andelen av den disponibla inkomsten som behövs läggas på boendet kan var dubbelt så mycket om du bor i Stockholm och är ensamstående, säger Arturo Arques.

Swedbanks boindex fjärde kvartalet 2020

Den som köper bostadsrätt eller småhus i dag behöver i genomsnitt lägga 26 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader, enligt Swedbanks boindex.

Men det finns stora skillnader mellan olika typhushåll och beror även på var i landet man bor.

En ensamstående med två barn som köper bostadsrätt i Stockholm eller Göteborg behöver lägga 55 procent respektive 50 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

Unga förstagångsköpare i Stockholm lägger 45 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

En ung förstagångsköpare i exempelvis Sandviken eller Västervik lägger 23 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

Källa: Swedbank