Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler ska få en vaccindos – "glädjande besked"

Så många som möjligt bör få en första vaccindos innan vaccinationer med andra dosen påbörjas, enligt Folkhälsomyndighetens nya beslut.

Och äldre får ännu starkare status i vaccinkön medan sjukvårdspersonal får vänta på sin spruta.

Telegram från TT / Omni
19 mars 2021, 12.54

Folkhälsomyndigheten har beslutat att uppdatera vaccinationsordningen. Majoriteten av vaccinen ska fortfarande tas i två doser, men tiden mellan första och andra sprutan har nu förlängts från max fyra till max sex veckor.

På så sätt får fler vaccineras med en dos under kortare tid, även om skyddseffekten generellt är som bäst efter två doser.

– Det gör vi med tanke på smittoläget och eftersom vi har begränsat med doser, säger Sören Andersson, vaccinchef på Folkhälsomyndigheten.

"Glädjande besked"

Flera regioner har efterfrågat "en-dos-strategin" och i ett sms till TT får beslutet tummen upp.

"Det är ett glädjande besked och innebär att vi kan vaccinera fler med en första dos, snabbare", skriver Kristine Rygge, vaccinsamordnare i Västra Götaland.

När TT i veckan frågade samtliga 21 regioner om de önskar en "en-dos-strategi" svarade 3 stycken "ja": Sörmland, Västra Götaland och Västmanland. Resten svarade antingen inte alls eller att de var osäkra. Beslutet är helt upp till Folkhälsomyndigheten, förtydligade en del regioner. Men ingen svarade "nej".

Äldre prioriteras

Huvuddragen för den svenska vaccinationsordningen är att alla vuxna som vill ska vaccineras och där personer som löper större risk för svår covid-19 ska stå längre fram i kön. Exempelvis äldre.

I den nu uppdaterade ordningen förtydligas detta ytterligare. Äldre ska gå före exempelvis sjukvårdspersonal även om båda är i samma prioriteringsfas, lyder den nya rekommendationen.

Många regioner har valt att vaccinera olika grupper parallellt, men nu vill Folkhälsomyndigheten att äldre i snabbare takt får sina doser och att vaccinationerna av vårdpersonal tillfälligt bör stoppas.

– Det är bättre att sätta paus där till vi får en bättre situation och fokusera på de som riskerar svår sjukdom, säger Sören Andersson.

Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell har tidigare i Expressen öppnat för en eventuell rekommendation om att även barn ska vaccineras. Någon sådan rekommendation kom dock inte under fredagen.

– Vi har redan sagt att om det finns barn med särskild risk för svår covid-19, då kan man ta ett individuellt beslut i samråd med läkare om vaccination. Annars inväntar vi kliniska prövningar och då kan det bli aktuellt att vaccinera bredare längre fram, till hösten kanske, säger Sören Andersson.

Så många har vaccinerats

Totalt 910 425 svenskar hade fram till och med den 19 mars fått en vaccindos. Av dem hade 383 498 fått sin andra dos.

Bland personer på äldreboende har 86 procent fått två doser. Inom hemtjänst är samma andel 37 procent.

Av de undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i äldreomsorgen har 21 procent fått sin andra dos, medan 47 procent av sjuksköterskorna i äldreomsorgen har fått vaccindos nummer 2.

Källa: Folkhälsomyndigheten