Fler söker hjälp för hedersvåld

Antalet som söker hjälp för hedersvåld ökar, enligt personer som jobbar med problematiken.

Medvetenheten har blivit större – men samtidigt syns en oroande utveckling där förtrycket på sina håll hårdnar.

Kontakt
12 jan. 2018, 08.27

TT har varit i kontakt med flera myndigheter och organisationer som stöttar personer som utsätts för hedersvåld. Bilden de ger är samstämmig – allt fler söker hjälp.

– Det är en klar höjning. Sedan 2015 har antalet nya ungdomar som söker hjälp hos oss ökat med 50 procent, säger Dilek Baladiz, enhetschef på Origo, ett resurscentrum mot hedersförtryck i Stockholm.

Tolkningarna går isär när det gäller orsaken till ökningen. Dilek Baladiz tror att det framför allt handlar om en ökad medvetenhet.

– Fler har de här glasögonen på sig. Man ser signaler, vågar ställa frågor och börjar agera mer. Det kan också vara så att det är fler ungdomar i dag som faktiskt inte längre finner sig i förtrycket, säger Dilek Baladiz.

Symboliskt våld

Sara Mohammad på Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) tror däremot att fler verkligen utsätts, och hon tycker sig också se att våldet blir alltmer utstuderat.

– Gärningsmän är tydligare med symboliska tecken som ska visa att "det här handlar om min heder och din skam".

Ett exempel är ett hedersmord i Årsta i Stockholm där mannen stympade kvinnans ansikte.

– Han skar av näsan, läpparna och öronen. Det har inom hederskulturen symbolisk betydelse. Att man skär av öronen betyder exempelvis att man inte har lyssnat på normer och värderingar.

Organisationerna vittnar också om att förtrycket trappats upp, framför allt i de segregerade förorterna.

– I vissa områden är förtrycket påtagligt. Ju fler landsmän i ett område, desto starkare påtryckningar är det att man lever enligt hedersnormerna och desto fler vakande ögon. Det kan inte vara lätt för ungdomarna som lever där att ha vakande ögon på sig, se sig om över axeln och försöka undvika att hamna i centrum för ryktesspridningar, säger Dilek Baladiz.

Mer behövs

Hur många som lever under hedersförtryck i Sverige är det ingen som vet. Enligt forskning från Stockholms universitet kan var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar vara drabbad. Mörkertalet tros samtidigt vara stort.

Det behövs betydligt många fler som arbetar förebyggande mot hedersnormer, anser Dilek Baladiz.

– Hur når vi föräldrar och arbetar med familjer i ett tidigare skede, så de står emot grupptrycket med barnets bästa i fokus? Hur ska man arbeta med förövare i en hederskontext, vilka metoder och strategier fungerar? Där är det ett stort vakuum i dag.

Sara Mohammad framhåller att brott med hedersförtecken också måste ha straff som känns.

– Syftet måste vara en avskräckande effekt, att potentiella förövare tvingas tänka över konsekvenserna och ser att man inte kan begå dessa brott i lugn och ro. I nästa steg kan vi gå vidare och försöka förändra värderingar, säger hon.

Fakta: Omfattning

Hur utbrett hedersrelaterat förtryck och våld är, är det ingen som vet.

Flera undersökningar har gjorts. 2009 uppgav Ungdomsstyrelsen att 70 000 unga inte fick välja vem de gifter sig med. 2014 bedömdes i en statlig utredning att 100 000 killar och tjejer under 25 år lever under hedersförtryck. Enligt forskning vid Stockholms universitet lever var tredje elev med utländsk bakgrund under hedersrelaterade normer.

Samtidigt ökar samtalen till den nationella stödtelefonen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

En enkätundersökning visade i våras att nästan åtta av tio flickor i utsatta förorter i Göteborg anser att de är hårt kontrollerade i sitt privatliv.

Regeringen genomför just nu en ny kartläggning för att ta reda på hur många som lever under hedersförtryck. Den ska vara klar i början av nästa år.

Fakta: Hederskultur

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter, och frihet, med hänvisning till familjens heder.

Särskilt viktig för familjens heder är de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam. Kvinnorna är med andra ord bärare av männens och familjens heder.

Kontrollen sträcker sig från vardagliga former av begränsningar som exempelvis hur en tjej får klä sig, vem hon får umgås med och hur hon får röra sig, till stora livsfrågor som vem hon ska gifta sig med.

De som utmanar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas för att familjen ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i dödligt våld, så kallade hedersmord.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland, GAPF