Foto: Johan Nilsson/TT

Fler svenskar får lov att åka till Danmark

Danmark fortsätter att stegvis öppna gränsen för svenskar. Nu är även personer från Halland, Värmland och Kalmar län välkomna. Men ta med folkbokföringsbevis.

Telegram från TT / Omni
16 juli 2020, 17.18

Danmark meddelar varje vecka förändringar som görs i landets inresetillstånd på grund av coronakrisen. Nu bedöms även Halland, Värmland och Kalmar län uppfylla kriterierna för låg smittrisk.

Det danska kravet är att antalet smittade med virussjukdomen covid-19 i en region ska ligga under 20 fall per 100 000 invånare.

Sedan tidigare har Danmark öppnat gränsen för personer från Skåne, Blekinge, Kronoberg och Västerbotten, eftersom dessa län uppfyller kriterierna för låg smittspridning.

Den som tar färjan eller bron över till Danmark måste tänka på att ha med sig pass eller annan giltig id-handling samt ett folkbokföringsbevis, som styrker att man bor i någon av de tillåtna regionerna.

För danskarna gäller fortsatt avrådan till Sverige för icke nödvändiga resor, undantaget de åtta regionerna. Danskar som reser utanför dessa län bör hålla sig hemma i karantän i 14 dagar efter hemkomst. Transitresor genom Sverige är också tillåtet, enligt det danska utrikesdepartementet.