Fler unga hamnar i skuldfällan

Trots att antalet inkassoärenden minskar så ligger det totala skuldbeloppet på en ny rekordnivå. Framför allt ökar andelen unga vuxna som har skulder, visar nya siffror som TT tagit del av.

Telegram från TT / Omni
18 April 2021, 07.14

Trots att antalet inkassoärenden minskar så ligger det totala skuldbeloppet på en ny rekordnivå. Framför allt ökar andelen unga vuxna som har skulder, visar nya siffror som TT tagit del av.

Det är branschorganisationen Svensk Inkassos årsrapport som visar hur utvecklingen kring inkassoärenden utvecklades under pandemiåret 2020. Något överraskande minskade antalet inkassoärenden trots stor ekonomisk osäkerhet och stigande arbetslöshet som konsekvens av utvecklingen av covid-19.

– Vi gjorde enkätundersökningar under året och flera av våra medlemsbolag förväntade sig en ganska kraftig ökning. Det kan nu vara flera samverkande faktorer. En stor andel inkassokrav skickas ut då personen kanske varit lite slarvig och missat. Nu håller man sig hemma och är mera noggrann att gå igenom exempelvis sin post, säger Fredrik Engström, ordförande i Svensk Inkasso och ger ytterligare en förklaring:

– Många har fått sämre förutsättningar med arbetslöshet eller sjukskrivningar men å andra sidan har det inte funnits så mycket att spendera pengar på och då kanske man haft lite mer betalningsutrymme och kunnat betala i tid.

Negativ utveckling

Utvecklingen i stort är dock inte helt positiv. Skulden som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare uppgick vid årsskiftet till 94,2 miljarder kronor, den högsta någonsin sedan mätningarna inleddes och kan jämföras med 85,2 miljarder kronor föregående år. Från 2008 har också kapitalskulderna mer än fördubblats. En tydlig trend är också hur skuldsättningen ökar främst bland unga människor, under 25 år. Under 2020 steg andelen från 7,6 till 11 procent.

– Vi tror att det är en effekt av den höga ungdomsarbetslösheten och att många unga har mera osäkra anställningar kopplade till exempelvis serviceyrken som restaurang och hotell, sådana som varit extra utsatta under pandemin, säger Fredrik Engström.

Precis som tidigare är också männen överrepresenterade när det gäller skuldsättning, 56,3 procent jämfört med kvinnorna 43,7 procent.

Oro inför framtiden

Även om pandemin klingar av, arbetslösheten tros sjunka och den ekonomiska tillväxten tar fart ser ändå Svensk inkasso med viss oro på framtiden.

– Det finns lite oroväckande tendenser. Även om nya inkassokrav minskat så har även antalet avslutande ärenden minskat. Våra medlemsföretag tror att den ökning vi trodde skulle se förra hösten nu kan komma när samhället öppnar upp och man tar nya krediter, säger Fredrik Engström.

TT: Det finns en risk att hushållen börjar att överkonsumera i större utsträckning?

– Det skulle kunna bli en effekt att man blir mer aktiv på kreditmarknaden, det är klart att den risken finns.