Flera förtalsanmälningar efter Palmeutpekande

Utpekandet av Stig Engström som statsminister Olof Palmes misstänkte mördare har upprört.

Flera anmälningar har kommit in till Justitiekanslern om förtal av avliden.

Telegram från TT / Omni
25 juni 2020, 08.34

Den 10 juni kom dagen som många väntat på, då chefsåklagaren tillika Palmeutredningens ledare Krister Petersson skulle meddela sitt beslut i åtalsfrågan. Beskedet blev att utredningen läggs ned, men att det inte går att "komma runt" en person: Stig Engström. Om dagens Palmegrupp varit aktiv för 34 år sedan hade "Skandiamannen", som Engström kallats, blivit anhållen som skäligen misstänkt för mordet, enligt åklagaren.

Att åklagaren valde att namnge den misstänkte mördaren har upprört, särskilt som Stig Engström numer är avliden och saknar möjlighet att försvara sig.

Beslut snart

En handfull anmälningar om misstänkt förtal av avliden och tjänstefel har kommit in till Justitiekanslern, JK, med anledning av åklagarens utpekande. Dessa ingår nu i tre separata ärenden hos JK.

– De handläggs på sedvanligt sätt och det kommer komma ett beslut inom kort i vart fall i ett av ärendena, säger Emilia Carlsten, föredragande på JK.

Första beslutet kommer troligtvis fungera vägledande för bedömningen i resterande ärenden.

– Är de motsvarande får man titta på vad man tidigare fattat för beslut, säger Emilia Carlsten.

Stort allmänintresse

När TT tidigare frågade Krister Petersson om hur han resonerat inför beslutet att namnge Stig Engström svarade han:

– Rent objektivt är det fråga om ett förtal av avliden från min sida, det är tveklöst på det sättet. Lagstiftningen innehåller dessutom vissa andra delar som är relevanta här. Det vill säga: finns det ett stort allmänintresse och kan jag visa skälig grund för mitt påstående så är det inte ett förtal av avliden. Det stora allmänintresset behöver vi inte diskutera närmare, och jag anser att det jag presenterat har givit mig skälig grund till det påstående jag gör. Därför tycker jag inte att det är brottsligt att han namnges.

Fakta: Mordet på Olof Palme

Fredagen den 28 februari 1986 är statsminister Olof Palme och hans fru Lisbet på väg hem från biografen Grand i Stockholm. På egen begäran är Palme utan livvakter.

Paret går Sveavägen söderut. Klockan 23.21 skjuter en man statsministern i ryggen när paret ska passera Tunnelgatan.

Skottet är omedelbart dödande.

Mördaren försvinner in på Tunnelgatan och upp för trappan.

Efter omkring tre minuter är den första polispatrullen på plats.

Strax därefter kommer en ambulans från Sollentuna som av en slump är i närheten.

Klockan 00.06 på lördagen den 1 mars dödförklaras Olof Palme på Sabbatsbergs sjukhus.