Detta är en artikel från TT.

Flygresandet föll tillbaka 40 år i fjol

Telegram från TT / Omni
11 January 2021, 05.00, uppdaterad 11 January 2021, 08.27

Antalet resenärer vid de stora svenska flygplatserna minskade med tre fjärdedelar i fjol. Enligt det statliga flygplatsbolaget Swedavia har det inte varit så få resenärer på svenska flygplatser sedan början av 1980-talet.

December blev ett dystert avslut på ett mörkt år för flygbranschen. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia såg stora tapp under månaden, och tydligast var nedgången på Bromma flygplats där resandet i december minskade med hela 97 procent jämfört med samma månad 2019.

På Arlanda flygplats minskade flygresandet i december med 85 procent, och på Landvetter med 87 procent.

Helårsstatistik för flygandet från Swedavia – som har de tio största flygplatserna i landet – visar hur hårt branschen drabbats av pandemin och reserestriktionerna i fjol.

Drygt tio miljoner resenärer reste till eller från flygplatserna under året. Det innebär en minskning med drygt 30 miljoner från år 2019 – alltså tre fjärdedelar.

Tillbaka till 80-talet

För att hitta ett år med lika få resenärer måste man, enligt Swedavia, gå tillbaka ett 40-tal år i historien, till början av 1980-talet.

– I Sverige startade nedgången inom passagerartrafiken redan innan corona slog till, men det är klart att pandemin har förstärkt det extremt, säger Hans Jørgen Elnæs, flyganalytiker på Winair och tillägger.

– Det är den mest allvarliga situationen för branschen i modern tid.

Även sett över hela året var det Bromma flygplats som hade den största minskningen. Där var resenärerna 80 procent färre i fjol än 2019.

Arlanda och Landvetter såg minskningar på 75 respektive 76 procent. För de sju regionala flygplatserna som Swedavia driver var minskningen 70 procent totalt.

Kiruna och Luleå flygplatser var de som klarade sig bäst av de regionala flygplatserna, både i december och sett över helåret men de har alla minskat.

"2021 blir utmanande"

Hans Jørgen Elnæs spår en stor osäkerhet även framöver, och tror att risken är stor för att även 2021 blir ett tufft år för branschen.

– Jag tror att det tar tre-fyra år innan man är tillbaka på 2019-års nivåer igen. Det vi vet är att det normalt är inrikestrafiken som först kommer tillbaka, utrikestrafiken styrs väldigt mycket av läget i EU och resten av världen, säger han.

– Jag tror att 2021 blir ett mycket utmanande år både för flygbolag och de som driver flygplatserna. Men också alla andra leverantörer, cateringföretag och serviceföretag på flygplatserna. Det är många som påverkas.

Beroende av vaccinet

Enligt Swedavias vd Jonas Abrahamsson är läget fortfarande osäkert. Låga siffror är att vänta även i början av 2021, förutom pandemieffekten också eftersom vintermånaderna brukar ha mindre flygresande.

Abrahamsson menar samtidigt att det finns förutsättningar för en återhämtning av flygresandet inför sommaren.

"Men utvecklingen är helt beroende av pandemin och de stora vaccinationsinsatser som nu görs. Vi räknar därför med fortsatt stor osäkerhet vad gäller efterfrågan på flygresor framöver och att pandemin även i år kommer att ha en betydande påverkan", säger Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Även Hans Jørgen Elnæs menar att knäckfrågan för branschen ligger i hur fort vaccinet mot covid-19 kan rullas ut.

– En god hastighet på vaccineringen är avgörande. Klarar vi det innan sommaren så kan det bli ett uppsving för flygtrafiken i Sverige under sommaren, säger han.

– Men om det inte går som planerat och sommaren blir lika dålig som i fjol, då tror jag dessvärre att det blir en mörk höst och vinter igen.

Så mycket minskade flygresandet

Arlanda helår

2019: 25 643 000

2020: 6 535 000 (-75%)

Utrikesresandet: -76%

Inrikesresandet: -67%

Landvetter helår

2019: 6 671 000

2020: 1 577 000 (-76%)

Utrikesresandet: 1 292 000 (-76%)

Inrikesresandet: 285 000 (-76%)

Bromma helår

2020: -80%

Kiruna, Luleå, Umeå, Åre Östersund, Visby, Ronneby, Malmö (helår, totalt):

2019: 5 491 000

2020: 1 664 000 (-70%)

Källa: Swedavia