Detta är en artikel från TT.

FN-rapport om klimatet: Ingen är säker

Telegram från TT / Omni
9 August 2021, 08.02, uppdaterad 9 August 2021, 14.24

Den pågående klimatförändringen har observerats över hela världen, den är snabb och den intensifieras. Det konstaterar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport.

Redan inom 20 år kommer den globala medeltemperaturen att nå eller ha passerat 1,5 graders uppvärmning.

Rapporten, som redogör för det aktuella kunskapsläget, visar att många av de förändringar som kan observeras i dag är utan motstycke på hundratusentals år. Vissa förändringar är oåterkalleliga, såsom höjda havsnivåer.

– Klimatförändringarna är här nu, Ingen är säker och det påverkar alla. Vi behöver hantera det som en akut kris här och nu, säger Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram UNEP på en digital presskonferens med anledning av rapporten.

Rapporten godkändes i fredags av 195 länders regeringar inom IPCC. Den senaste rapporten av samma slag, AR5, kom 2014. I den nya rapporten framkommer nya uppskattningar av vad som händer när vi överträder den globala uppvärmningen med 1,5 grader de kommande decennierna.

Rapporten visar att jordens medeltemperatur har ökat med 1,09 grader Celsius, om man jämför perioden 1850–1900 med 2011–2020 och att denna uppvärmning är ett resultat av mänsklig påverkan. Den visar också att uppvärmningen med stor sannolikhet kommer att nå eller överstiga 1,5 grader de kommande 20 åren, även med ett ambitiöst klimatarbete.

– Det är dags att ta det här på allvar. Varje koldioxidton bidrar till klimatförändringarna, säger Inger Andersen.

Ökning överallt

– Det står utan tvivel att mänsklig aktivitet orsakar klimatförändringar, och skapar extremt väder, inklusive värmeböljor, kraftigt regnoväder och torka – oftare och mer extremt, säger Panmao Zhai, en av ordförandena i IPCC:s arbetsgrupp vid presskonferensen.

De kommande decennierna kommer klimatförändringarna att öka i samtliga regioner. Vid 1,5 grader varmare uppstår ökade värmerekord, längre värmesäsonger och kortare köldsäsonger. Vid 2 graders global uppvärmning kommer den extrema hettan oftare att nå kritiska trösklar för jordbruk och hälsa.

– Om det inte kommer direkta åtgärder kommer 1,5-gradersmålet att vara utom räckhåll, säger IPCC:s Valerie Masson Delmotte.

Många klimatförändringar, som är en direkt följd av uppvärmningen, yttrar sig ofta väldigt olika i olika regioner. På Arktis är till exempel uppvärmningen dubbelt så hög som det globala genomsnittet.

Fler översvämningar

Klimatförändringar intensifierar vattnets cykel från hav till regn. Detta leder till mer intensiva skyfall, flodströmmar och även till mer torka i många regioner. Regnmönstren påverkas, vilket gör att på höga nivåer riskerar nederbörden att öka medan på delar av den subtropiska arealen riskerar den att minska.

– Människan är den främsta drivande orsaken till de här förändringarna, säger Panmao Zhai.

Kusterna kommer att se fortsatt höga havsnivåer genom det kommande århundradet som leder till fler översvämningar. Extrema vattenhändelser, som tidigare skett vart hundrade år, kommer nu att ske varje år i slutet av det här århundradet.

Vidare uppvärmning kommer att förstärka upptiningen av permafrosten och ge oss mindre snö på vintrarna, glaciärer och Arktis isar kommer att smälta.

Förändringar i haven såsom uppvärmning, marina värmeböljor, försurning av hav och sjöar och lägre syrehalt har tydliga kopplingar till människans inverkan på naturen. De här effekterna får följder för både havets ekosystem och människor som är beroende av dem.

Några slutsatser om koldioxid ur klimatrapporten

Mänskliga handlingar har stort potential att bestämma klimatet i framtiden.

Rapporten bevisar att koldioxid är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna även om andra växthusgaser och luftföroreningar också påverkar klimatet.

Det skulle ta 20–30 år att stabilisera de ökande temperaturerna om vi reducerade utsläppen av växthusgaser radikalt.