Foto: Stina Stjernkvist/TT

Föräldrars sömnbesvär kan gå i arv

Telegram från TT / Omni
09 febr. 2020, 19.50

Barn till föräldrar som lider av sömnbesvär riskerar att drabbas av samma problem. Det visar en stor nordisk studie.

– Våra resultat ger ett starkt stöd för att ärftliga, genetiska faktorer kan spela en viktig roll för utvecklingen av de flesta typer av sömnbesvär, säger professor Eva Lindberg till Upsala Nya Tidning.

Lindberg, verksam vid Uppsala universitet, har lett en studie som omfattar nära 6 000 kvinnor och män i 50-årsåldern och lika många av deras vuxna barn i Sverige, Norge, Island, Danmark och Estland.

Ett par år efter det att föräldrarna hade svarat på en enkät om de hade svårt att somna, snarkade högljutt, vaknade under natten och om de kände sig onormalt sömniga under dagen fick barnen samma frågor.

När forskarna analyserade svaren såg de att nästan alla sorters sömnproblem var betydligt vanligare hos barnen om föräldrarna hade samma typ av besvär.

Flera tidigare studier har visat att de genetiska förutsättningarna påverkar risken att drabbas av sömnproblem.