Föreslår extra kulturstöd "i minst två år"

Köbildning på institutioner, färre nybeställningar och kanske också mer kommersiella val. Det är några av pandemins konsekvenser, enligt den utredning som presenteras nästa vecka.

Telegram från TT / Omni
23 September 2021, 17.53

Köbildning på institutioner, färre nybeställningar och kanske också mer kommersiella val. Det är några av pandemins konsekvenser, enligt den utredning som presenteras nästa vecka.

Under ett seminarium på Bokmässan berättar Linda Zachrison, regeringens utredare, tillsammans med sin huvudsekreterare Klara Thomson om den utredning som presenteras 30 september, dagen efter att publikrestriktionerna har lyfts.

Uppdraget har bland annat varit att sammanfatta konsekvenserna av pandemin och ge förslag på åtgärder, men också att identifiera strukturella utmaningar för konst- och kulturlivet som kanske har funnits tidigare, men ”blixtbelysts” under pandemin.

Utredarna ser behov av extra återstartsstöd ”i minst två år framöver”.

– Många yrkesverksamma överväger att lämna sektorn och flera har redan gjort det. Det har också varit väldigt svårt för nyutexaminerade konstnärer att etablera sig under pandemin, säger Klara Thomson.

– Sammantaget ser vi att de här negativa konsekvenserna riskerar att leda till ett stort kompetenstapp och minskad mångfald.

Pandemin har också orsakat en köbildning på kulturinstitutionerna, hos arrangörer och förlag som gör att beställningar av ny konst och kultur får vänta.

– Det kan också vara så att den här svåra ekonomiska situationen som arrangörerna befinner sig i gör att de eventuellt väljer lite mer kommersiellt säkra akter eller evenemang eller konstnärer.