Forskaren om avbrutna samtal: "Allvarligt"

Att samtalen om tvärpolitiska lösningar för åtgärder mot gängkriminaliteten kollapsade skickar signaler till förövarna, enligt forskaren och polisen Amir Rostami.

– Det blir ytterligare en dimension där de känner att samhället inte kan komma åt oss om inte ens politikerna kan komma överens, säger han.

Telegram från TT / Omni
21 sept. 2019, 18.02

Enligt Amir Rostami, forskare vid Stockholms universitet, är gängvåldet landets största kriminalpolitiska utmaning. Ändå kunde inte riksdagspartierna nå en gemensam lösning.

– Att man inte kan komma överens är både tråkigt och allvarligt, säger han.

– Det är en viktig signalfaktor att visa att man står sida vid sida i kampen mot de här utmaningarna och något jag tror ingjuter mod samt skickar signaler till gängen om att nu menar vi allvar.

TT: Läser kriminella gäng när det rapporteras om åtgärder för att stoppa dem?

– Det är svårt att säga hur de följer utvecklingen, men jag tror att man tar del av rubrikerna. Den massmediala uppmärksamheten kring det här går inte någon obemärkt förbi.

Positiv till flera förslag

Sedan samtalen mellan partierna, där alla utom Sverigedemokraterna ingick, avbröts går regeringen vidare med en lista på 34 åtgärdsförslag. Amir Rostami är positiv till flera av dem, men hävdar också att det ännu finns en del oklarheter.

– Delar av förslagen är bra. Bland annat att man tittar närmare på kronvittnessystemet som kan rubba balansen inom den organiserade brottsligheten.

– Men det är väldigt mycket av det som har presenterats som är för abstrakt för att ta ställning till. Innan vi kan bedöma om paketet har bäring eller inte måste vi veta vad det innehåller i detalj.

"Fler lönesatsningar"

Rikspolischefen Anders Thornberg vill inte uttala sig om enskilda politiska utspel eller detaljer i samtalen, men har tagit del av de 34 punkterna.

"Jag ser att den innehåller många av de förslag som Polismyndigheten lyft fram. Avgörande är att få till bättre verktyg för polisen, att polisen får koncentrera sig på kärnuppdraget och att fler samhällsaktörer gör mer för att bryta utvecklingen", säger han i en skriftlig kommentar till TT.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz menar att det är tråkigt att partierna inte kan komma överens. Hon är dock positiv till flera förslag.

"Sett till innehållet i stort när det gäller de 34 åtgärderna regeringen presenterat tycker jag att många av åtgärderna är bra. Men att genomföra alla delarna kommer att innebära mer arbete för polisen. För att klara det arbetet behöver vi fler poliser och för att bli fler behövs fler lönesatsningar", säger hon i en skriftlig kommentar.