Foto: Janerik Henriksson/TT

Förslag ska göra skänkta luncher skattefria

Restauranger har under våren skänkt måltider till bland andra vårdpersonal, för att visa uppskattning och underlätta i den hektiska coronatiden. Enligt lagen blir då personalen skyldiga att skatta på luncherna – något som regeringen i ett nytt förslag vill förändra permanent.

Telegram från TT / Omni
27 juni 2020, 16.31

Sedan tidigare har regeringen föreslagit att förmånsbeskattningen av gåvor från arbetsgivare till arbetstagare på upp till 1 000 kronor slopas tillfälligt, liksom beskattningen av fri parkering. Men frågan om de skänkta luncherna till vård- och omsorgspersonalen förblev obesvarad.

Mat utan motprestation

Lagändringen som nu föreslås av Finansdepartementet är att måltider som skänks från någon som saknar band till arbetsgivaren, så som restauranger eller privatpersoner, och som ges utan krav på motprestation ska vara fria från förmånsbeskattning, vilket Dagens Medicin var först att rapportera om.

Enligt förslaget ska lagändringen vara oberoende av yrkesgrupp och gälla permanent, då det inte kan uteslutas att liknande händelser kan hända i framtiden.

"Regeringens förslag är att skattefriheten ska gälla generellt, alltså inte begränsas till vissa yrkeskategorier eller vissa krissituationer. Det är helt enkelt för komplicerat att göra den typen av skillnader", skriver finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson i ett mejl till TT.

Utan affärsmässigt intresse

Att enbart ge en viss yrkesgrupp skattebefrielse, vilket varit en omdebatterad fråga i riksdagen under våren, är enligt Olovsson (S) komplicerat.

"Det är oerhört svårt att skilja ut vissa yrkesgrupper i beskattningen. Därför är generella lösningar den framkomliga vägen. Men samtidigt är det troligen fler vårdanställda än anställda i andra yrken fått den här typen av stöd så viss träffsäkerhet blir det nog ändå", fortsätter han.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, men bör enligt förslaget tillämpas retroaktivt på måltider som skänkts sedan den 31 mars i år.

Betoningen ligger på att måltiderna skänkts i syfte att visa uppskattning och stöd – och skattebefrielsen gäller inte om affärsmässiga eller ekonomiska intressen finns mellan parterna.

Förslaget har gått ut på remiss och beslut väntas efter sommaren.