Foto: Christine Olsson/TT

Försvaret upprättar fältsjukhus för coronavård

Försvarsmakten upprättar ett fältsjukhus utanför Uppsala som ska kunna ta emot coronapatienter.

– Det här är något vi ställer till samhällets förfogande, säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

Telegram från TT / Omni
18 mars 2020, 15.53

Försvaret har två sjukvårdskompanier på totalt 170 personer, alltifrån specialister, officerare, deltids- eller heltidssoldater. Delar av förbanden ska transporteras till den militära flygbasen Ärna i Uppsala där ett fältsjukhus upprättas med ett antal intensivvårdsplatser. Beslutet är fattat av överbefälhavare Micael Bydén.

– Det ska upprättas så fort det någonsin bara går. Nu pratar vi inte om månader utan dagar, säger Jesper Tengroth.

I ett inlägg på sociala medier vänder sig Bydén direkt till de som är anställda inom försvaret: "Det är när påfrestningarna mot samhället är som svårast som vi ska stå riktigt stadigt och Försvarsmakten ska vara som starkast."

För samhället

Fältsjukhuset, som består av tält och containrar, bemannas av utbildad personal och förses med sjukvårdsutrustning "av toppkvalitet", enligt Tengroth. Personalen har utbildats i att hantera smittade personer och har relevant skyddsutrustning.

I princip ska man klara av att genomföra operationer på ett fältsjukhus, men exakt vilka resurser som tillförs Ärna är inte helt klart. Respiratorer och utrustning för hjärtövervakning kommer att finnas, precis som på en intensivvårdsavdelning på ett vanligt sjukhus.

– Det är inte Försvarsmakten som ska säga vilka som ska komma dit eller inte. Det här är något vi ställer till samhällets förfogande. Nu är det Socialstyrelsen som har uppdraget att prioritera resurser, säger Jesper Tengroth.

"Stort antal platser"

Anledningen till att man väljer Uppsala är dels närheten till Stockholm, där många är smittade av covid-19, dels den befintliga flygbasen med alla logistiska fördelar som det innebär.

Hur många vårdplatser eller intensivvårdsplatser som fältsjukhuset kommer att kunna bidra med är ännu oklart, det beror på hur mycket materiel försvaret kan transportera dit. Jesper Tengroth kan inte uppge någon exakt siffra.

– Det rör sig om ett ganska stort antal platser som kan vara en bra avlastning för vården, säger han.