Detta är en artikel från TT TT TT.

Fyra gånger så många miste sjukpenning

Telegram från TT / Omni
29 May 2018, 04.00

Trots att lagen inte ändrats har antalet som får sin sjukpenning indragen mer än fyrfaldigats de senaste åren. Skillnaderna mellan olika län är också mycket stora.

– Det väcker frågan om det här är rättssäkert eller inte, säger Martin Söder på ISF som granskat saken.

Andelen personer som fått sin sjukpenning indragen har ökat kraftigt. 2014 var andelen 1,2 procent, eller nästan 5 900 personer. I fjol hade siffran stigit till 5,8 procent, eller nästan 26 600 personer.

Även andelen försäkrade som fått avslag har ökat, men inte lika tydligt.

– Lagstiftningen har ju inte ändrats så därför borde det inte vara så kraftiga variationer. Visst kan det variera lite grann, men inte så här kraftigt, säger Martin Söder, projektledare för granskningen som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort.

Mer strikt

Det är möjligt att regeringens mål om max 9,0 sjukpenningdagar till år 2020 har påverkat Försäkringskassans styrning, enligt ISF.

– Tidigare styrdes Försäkringskassan utifrån att förtroendet för myndigheten och socialförsäkringen ska vara högt. När sjuktalen ökade tillsatte regeringen ett sjupunktsprogram, i vilket 9,0-målet ingår, och det är möjligt att det påverkat myndighetens interna styrning så att man blivit mer strikt i sina bedömningar, säger Martin Söder.

Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) visar granskningen att Försäkringskassans arbete med att minska sjuktalen har gått för snabbt.

– De finns också en fråga om takten i det här, om man ska vara riktigt ärlig, som har varit väldigt snabb helt enkelt, säger Strandhäll.

– En sak är att pröva rätten till ersättning, men då måste det också funka med balansen när det gäller stödet till individen.

Hinner med mer

Men Försäkringskassan anser inte att ökningen av indragningar är konstig.

– Regeringen tog det här 9,0-initiativet och vi har tillförts mer medel vilket gör att vi hinner med våra bedömningar på ett helt annat sätt än tidigare, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen inom Försäkringskassan.

Tidigare hann myndigheten med ungefär hälften av bedömningarna i tid, mot 80 procent i dag, säger han.

Inget tyder heller på att fler bedömningar är fel, framhåller han.

– I våra rättsliga granskningar ser det bättre ut. I de granskningar som görs av de människor som omprövar sina beslut eller går till rättslig instans så ser vi att ändringsfrekvenserna går ner. Det torde tyda på att vi ligger mera rätt.

Följer lagen

Variationerna över landet är också avsevärda, visar ISF:s rapport. I Norrbotten fick 23 procent sin sjukpenning indragen vid dag 180 (i den så kallade rehabiliteringskedjan) förra året, mot bara 5,2 procent i Östergötland.

– Det är väldigt oroande. Det är ju oskäliga skillnader som vi ser mellan länen när det gäller sjukskrivning och det är självklart inte bra, men det är också något vi sett tidigare, säger Strandhäll.

Granskningen ger inte svar på vad de kraftiga variationerna beror på, men enligt ISF är det viktigt att undersöka och även följa utvecklingen framöver.

Lars-Åke Brattlund lovar att siffrorna ska analyseras och framhåller också att Försäkringskassan nu tar "nya tag".

– Det har att göra med vårt samordningsansvar där vi ska försöka samordna samhällskrafter kring den enskilde individen. Där ser vi att vi gjort för lite och nu behöver göra mer.

Fakta: Rapporten

2009 fick drygt 2 procent, eller cirka 10 000 personer, sin sjukpenning indragen.

Andelen minskade till 1,2 procent år 2014, vilket motsvarar 5 855 personer.

Därefter har andelen indragningar ökat kraftigt. År 2017 fick 5,8 procent indragen sjukpenning, vilket motsvarar 26 587 försäkrade.

Flest mister sjukpenningen vid dag 180 i den så kallade rehabiliteringskedjan.

Variationerna är kraftiga mellan länen – i Norrbotten fick 23 procent sin sjukpenning indragen vid dag 180 i fjol, mot bara 5,2 procent i Östergötland.

Andelen som miste sin sjukpenning är högst bland dem med sjukdomar i rörelseorganen – 17,9 procent 2017. (2014 var siffran 1,8 procent).

Lägst är den bland personer med psykiatriska diagnoser – 5,6 procent 2017. (2014 var siffran 0,3 procent).

Personer som är utrikes födda eller inte gått gymnasiet mister oftare sin sjukpenning.

Analysen bygger på ärenden om de nära 81 000 anställda som fick sin sjukpenning indragen mellan 2009 och 2017.

Källa: ISF