Foto: Amir Nabizadeh/TT

Fyra svar om den nya pandemilagen

Den nya pandemilagen är i kraft från och med i dag. Här är fyra vanliga frågor — och svaren.

Telegram från TT / Omni
10 jan. 2021, 08.16

Vadå ny lag, räcker det inte med de lagar vi redan har?

Regeringen har hittills haft få lagar att ta till för att begränsa smittspridningen, framför allt har ordningslagen och alkohollagen använts. Problemet är att de inte är avsedda för pandemihantering och de kan bara reglera vissa verksamheter.

Det som är nytt nu är bland annat att regeringen, eller myndigheterna, kan besluta om smittskyddsregler i sådana verksamheter som inte omfattats tidigare. Det kan röra sig om gym, butiker, festlokaler, kollektivtrafik och sportanläggningar, för att nämna några.

Lagen är flexibel på det sättet att det inte står "högst fem personer får vistas tillsammans" redan nu, istället innebär lagen att regeringen kan komma med mer specifika begränsningar, om smittläget kräver det.

Rent praktiskt kan det handla om begränsade öppettider eller antal besökare som tillåts i olika sammanhang. Regeringen kommer även att kunna bestämma hur många personer som får samlas på allmän plats.

.

Får jag inte röra mig som jag vill längre? Vi lever väl i ett fritt land?

Ja och nej. Det handlar inte om en total nedstängning eller något reseförbud likt vissa andra länder i Europa. För att förändra rörelsefriheten, som är grundlagsskyddad, krävs två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan. Det är inte det som beslutats om nu.

Pandemilagen ger möjlighet att "kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till." Bryter man exempelvis mot sådant som gäller tillträde till allmän plats kan det bli böter.

.

Vad händer om jag bryter mot lagen då?

Det beror så klart på den enskilda situationen. Men i och med den nya lagen är det möjligt att utfärda böter till den som exempelvis bryter mot föreskrifter om tillträde till allmän plats. Det samma gäller företag som inte följer reglerna.

.

Hur länge gäller den här pandemilagen?

Ursprungstanken var mars 2022, men det som nu har klubbats igenom är september månad ut det här året. Skulle samhällssituationen fortsatt vara allvarlig även när hösten närmar sig är en inte allt för kvalificerad gissning att en förlängning kan bli verklighet. Allt lär hänga på den framtida smittspridningen.