Gisslan släppt efter spänt fängelsedrama

Två morddömda fångar tog två kriminalvårdare som gisslan och barrikaderade sig på Hällbyfängelset utanför Eskilstuna.

Efter en stor insats, långa förhandlingar och en pizzaleverans har bägge släppts. Gisslantagarna gav upp och greps under odramatiska former.

Telegram från TT / Omni
21 July 2021, 01.58

Två morddömda fångar tog två kriminalvårdare som gisslan och barrikaderade sig på Hällbyfängelset utanför Eskilstuna.

Efter en stor insats, långa förhandlingar och en pizzaleverans har bägge släppts. Gisslantagarna gav upp och greps under odramatiska former.

Klockan 12.20 på onsdagen barrikaderade sig två morddömda fångar i ett vaktrum på en av högsäkerhetsfängelsets avdelningar. De hade tagit två kriminalvårdare som gisslan och täckte över övervakningskamerorna. Gisslan var en man och en kvinna, bägge i 25- till 30-årsåldern.

Polis, insatsstyrka och vårdpersonal skyndade till platsen i en stor insats, där förhandlare från både Kriminalvården och polisen försökte förmå gisslantagarna att släppa de två personerna fria.

Vid 19-tiden släpptes mannen i utbyte mot 20 pizzor som levererades från en lokal pizzeria. Vid 21.30-tiden meddelades att även kvinnan hade släppts.

– Vad jag förstår var det ganska odramatiskt, men det tog en stund att komma överens om hur det skulle gå till. De släppte den andra gisslan innan de gav upp helt, säger Kriminalvårdens stabschef Jörgen From Nordin till TT.

Poliser hämtade pizza

De två gisslantagarna hade trängt sig in i ett vaktrum och hotat de två vårdarna med något vasst vapen.

Ett tidigt krav från gisslantagarnas sida var, som rapporterats, att det skulle skickas en helikopter till fängelset. Efter viss förhandling krävde de i stället att få 20 stycken kebabpizzor levererade till fångarna på deras avdelning.

– De har just varit här och hämtat 20 kebabpizzor. Det var 3–4 poliser som kom hit, berättade en anställd på Hällby pizzeria för TT på telefon, strax före klockan 17.

Så långt var myndigheternas förhandlare villiga att gå.

– Sedan var det aldrig några nya krav eller så, säger Jörgen From Nordin, som vill vänta med att uttala sig om ett eventuellt motiv eller en plan.

De två gisslantagarna har gripits och förts iväg från fängelset till polishuset i Eskilstuna. Polisen betecknar det hela som två fall av människorov.

TT:s reporter på plats beskriver hur två piketbussar körde iväg från fängelseområde i samband med att dramat var över, varpå mängder av poliser började avveckla insatsen och åka därifrån.

”Relativt väl behandlade”

Mannen och kvinnan som togs till fånga mår under omständigheterna bra. Deras anhöriga hölls informerade om skeendet medan det pågick.

– Det är klart att det är en ansträngd situation, men de har inte tagit någon fysisk skada och blivit relativt väl behandlade, säger Jörgen From Nordin, som tillägger att de omhändertas och får krisstöd.

Den ena av vårdarna är en erfaren och utbildad kriminalvårdare, medan den andra är vikarie. När en stor och växande del av myndighetens fångvaktare är visstidsanställda och outbildade har det satts i system att dessa går sida vid sida med en mer erfaren kollega.

Det finns hittills inget som tyder på att gisslandramat kunnat ske på grund av bemanningsproblematik eller överbeläggning, enligt Jörgen From Nordin.

– Och det finns inget som tyder på att någon av vårdarna har agerat felaktigt, säger han.

Fryser situationen

När den omfattande insatsen drog igång spärrades vägar kring fängelseområdet av. TT:s reporter på plats berättade hur poliser stannade och kontrollerade bilister som passerade, medan ett mindre medieuppbåd samlades vid polisens avspärrningar.

Under eftermiddagen anlände maskerade poliser med förstärkningsvapen.

Myndigheternas taktik vid gisslansituationer är att ”frysa” hela fängelset, så merparten av personalen fick stanna kvar och händelseförloppet isolerades till vaktrummet. På det sättet vill man undvika att det hela utvecklas som det senaste gisslandramat på ett fängelse, på Mariefredsanstalten 2004, då två fångar rymde med två tillfångatagna vårdare.

Samma år skedde ytterligare ett gisslandrama på just Hällbyanstalten, där två fångar tog en kvinnlig vårdare som gisslan innan de gav upp efter sex timmar. Vårdaren klarade sig oskadd.

När onsdagens pådrag vid fängelset var över och poliserna började packa ihop kunde en stor del av fängelsets personal också sätta sig i bilar och åka hem i kvällsmörkret.

Tre säkerhetsklasser

Svenska fängelser delas in i tre säkerhetsklasser:

Säkerhetsklass 1

Den högsta säkerhetsklassen av slutna fängelser. Hit hör Hällbyfängelset. Fängelser i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara de mest riskfyllda intagna. Fängelserna Hall, Kumla och Saltvik har även så kallade säkerhetsavdelningar. De är speciellt anpassade för klienter som vi bedömer ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.

Säkerhetsklass 2

Slutna fängelser med lägre säkerhetsnivå. Fängelser inom denna kategori kan ha olika grad och form av övervakning och kontroll. Vissa har mur och staket, vissa är renodlade behandlingsfängelser medan andra har ett blandat innehåll i verksamheten.

Säkerhetsklass 3

Fängelserna saknar direkta rymningshinder.

Källa: Kriminalvården