Detta är en artikel från TT.

Google ökar säkerheten inför valet

Telegram från TT / Omni
11 January 2022, 18.52

Google satsar inför det svenska valet i höst på att öka säkerheten och motverka desinformation.

– Valåret i Sverige gör detta än viktigare, säger Sara Övreby, Googles samhällspolitiska chef i Sverige.

Inför det svenska valet inrättar den amerikanska it-jätten ett särskilt valteam, som består av medarbetare från Googles Sverigekontor, men även experter från Googles internationella team som har en omfattande expertis om hur man arbetar för säkra och demokratiska val.

– När nu många vänder sig till Google och Youtube för att hitta information kring valet är det extra viktigt att våra plattformar inte missbrukas, säger Sara Övreby på Folk och Försvars rikskonferens.

Det blir möjligt för myndigheter, politiker och journalister att ha direktkontakt med teamet.

Samarbete med myndigheter

Redan i dag samverkar Google med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar, ett arbete som kommer att intensifieras under året.

Politiska partier och andra aktörer kommer att erbjudas utbildningar i säkerhetsfrågor för att öka kunskapen om och motståndskraften mot desinformation. Mediehus kommer att erbjudas stöd för att stärka arbetet mot överbelastningsattacker och liknande.

Ökad annonskontroll

Google ska också stärka regelverket för politisk annonsering. Annonsörer på Googles plattformar måste registrera sig och annonserna kan endast riktas enligt kriterierna åldersgrupp, kön och postnummerområde.

En databas ska göras tillgänglig för att man ska kunna se vem som annonserat, hur mycket pengar som spenderats och till vem man riktat sig.

Utöver detta ska Google göra det enklare för väljare att hitta information om valet. Praktisk valinformation ska lyftas fram på Googles plattformar. En särskild sida på Google Trends skapas där man kan se statistik över valrelaterade sökningar.