Göteborg räknar med samma kurva som Stockholm

Göteborg och Malmö är fortfarande i ett tidigt skede i smittspridningen av coronaviruset. Båda regionerna nyttjar varje dag till att förbereda sig.

– Det mesta talar för att vi får en liknande spridning som i Stockholm. Men när toppen kommer vet vi inte, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.

Telegram från TT / Omni
27 mars 2020, 10.17

Nästan 300 personer har under fredagen konstaterats smittade av coronaviruset i Västra Götaland, där sex av tio finns i Göteborgsområdet. Allt fler äldre insjuknar och regionen har några fall på äldreboenden, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och chef för Smittskydd Västra Götaland. Han förväntar sig att antalet sjuka och trycket på sjukvården kommer att öka.

– Det är jätteviktigt nu att vi gör allt vi kan för att begränsa och sänka hastigheten i smittspridningen.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, säger att 56 patienter är inlagda i covid-19 och att 21 kräver intensivvård. Kurvan är ännu inte lika brant som i Stockholm, där nästan 3 000 personer konstaterats smittade, och när ökningen tar fart är oklart.

– Vi vet inte, vi har en långsammare ökningstakt just nu men vad som händer i morgon kan vi inte svara på. Men det mesta talar för att vi får en liknande spridning som Stockholm. Men när toppen kommer vet vi inte.

Bristen på intensivvårdspersonal beskrivs som akut och regionen vädjar till bland annat pensionärer som har kompetens att anmäla sig till personalavdelningen.

"I ett tidigt skede"

Göteborg beskrivs likt Malmö stad fortfarande ha bra förutsättningar för att förbereda sig inför en värre situation som smittspridningen av coronaviruset väntas skapa.

Under fredagen uppgav Region Skåne att 26 patienter smittade med covid-19 vårdas på sjukhus i regionen, varav 6 i intensivvård. Tre personer har avlidit i regionen. Antalet konstaterade fall i Skåne uppgår till 264 fall.

Tidigare har i genomsnitt fem personer per dag lagts in på sjukhus för vård, men under torsdagen och fredagen har elva respektive nio patienter lagts in. Om det är tecken till början på en ökad smittspridning är dock för tidigt att säga, uppger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, i ett pressmeddelande.

"Vår bedömning är att vi fortfarande bara befinner oss i början av epidemin. Vi har därför mycket att vinna på att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Och särskilt skydda äldre och personer i riskgrupper från smitta", säger Waldeck.

Bilden delas av Malmö stad och kommunens ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl poängterar att man nu jobbar långsiktigt. De förändringar som nu sker i arbetssättet är något som medarbetare kommer att få leva med i åtminstone flera månader.

– Vi räknar med att arbeta i den här typen av organisation minst fram till sommaren. Det här är ingenting som vi kommer att lösa här och nu. Det gör också att vi måste arbeta med stabila strukturer, så att vi kan hantera personalförsörjning och materielförsörjning i ett långt perspektiv, säger Ebbeståhl.

Skyddsutrustning

Kommunen bedömer att man har läget under kontroll vad gäller exempelvis hemtjänstens tillgång på skyddsutrustning.

– Vi har samlat all skyddsutrustning och fördelar ut det över verksamheterna där cheferna kontaktar en central funktion, säger Ann-Kristin Blomberg, HR-chef vid hälso-, vård- och omsorgsförvaltningen.

I drygt en vecka har Sveriges gymnasieskolor varit stängda och Malmö stad meddelar att distansutbildningen via internet verkar fungera bra. Från och med tisdag nästa vecka kommer kommunen erbjuda eleverna att hämta sin skollunch på 15 skolor runt om i staden.

– När eleverna läser på distans är det viktigt med näringsriktig mat, säger servicedirektör Louise Strand.

Västtrafik kör på

I Stockholm drog SL in kollektivtrafik med hänvisning till stor sjukfrånvaro hos personalen. För Västtrafik ser man inga sådana tendenser och läget är stabilt, enligt bolagets vd Lars Backström.

– Vi kör i princip det vi ska köra med några undantag, det är lite störningar på några tåglinjer och reducerad kapacitet på några busslinjer i Göteborg. Även om vi har en mycket högre sjukfrånvaro hos våra partnerbolag så ser det lite ljusare ut.

Västtrafik har sett en stor minskning i resandet, men under morgontimmarna har resandet gått upp något igen.