Detta är en artikel från TT-AP.

Grönland varmare än på tusen år

Telegram från TT / Omni
19 January 2023, 07.22

Temperaturerna har stigit rejält på Grönland sedan 1995 och är högre än på mer än 1 000 år, visar nya analyser av iskärnor.

Ön är 1,5 grader varmare än genomsnittet för 1900-talet.

Grönlands iskärnor har fram till nu inte visat tydliga tecken på global uppvärmning på öns nordligaste del. Men iskärnorna som borrades upp 2011 visar en dramatisk temperaturökning de föregående 15 åren, enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature.

– Vi fortsätter att konstatera stigande temperaturer mellan 1990-talet och 2011, säger studiens huvudförfattare Maria Hörhold vid tyska Alfred Wegenerinstitutet.

– Vi har nu ett tydligt tecken på global uppvärmning, säger hon.

Att analysera data från iskärnor tar flera år. Hörhold har nya iskärnor från 2019, men de är inte färdiganalyserade. Hon väntar sig att temperaturökningen kommer att fortsätta eftersom Grönlands inlandsis och glaciärer har smält i snabbare takt den senaste tiden.

Iskärnorna som borras upp från den tjocka inlandsisen används för att göra ett diagram över proxytemperaturer för Grönland från år 1000 till 2011. Det visar att temperaturerna långsamt sjönk de första 800 åren, sedan gick den lite upp och ned men blev långsamt varmare fram till en skarp och plötslig uppgång från 1990-talet och framåt.

Uppgången efter 1995 är så mycket större än under förindustriell tid före mitten av 1990-talet att möjligheten enligt Hörhold är ”nästan noll” för att det handlar om annat än klimatförändringar orsakade av människan.