Detta är en artikel från TT.

Hallengren hotar med tuffare åtgärder

Telegram från TT / Omni
29 October 2020, 17.08

Personer som befinner sig i de fem svenska regioner med särskilt hårda coronaregler bör verkligen ta restriktionerna på allvar, uppmanar socialminister Lena Hallengren (S).

Annars väntar ännu hårdare tag.

Sverige går mot mörkare tider. Hösten har hittills inneburit en ökad smittspridning av coronaviruset.

– Jag är bekymrad att det går fort i flera regioner, säger Lena Hallengren.

Totalt fem regioner har efter torsdagen särskilt stränga råd från Folkhälsomyndigheten. Bland annat uppmanas skåningar och upplänningar att till exempel undvika kollektivtrafiken medan stockholmare, östgötar och västgötar till exempel inte bör uppsöka köpcentrum.

– I våras var det många som varje dag tittade på myndigheternas och regeringens presskonferenser. Nu är det dags att återigen se till att vara rejält uppdaterad. Inte bara om det globala läget utan vad som gäller i ens region så att man kan hjälpa till och ta ansvar, säger socialministern.

Hallengren berättar inget om nya nationella åtgärder från regeringen, men påpekar att det är ett verktyg som kan komma att användas.

– Låt oss hoppas att alla förstår att man ska följa de omfattande restriktioner som de lokala råden innebär. Annars är det klart att det går att gå vidare och vidta ytterligare åtgärder.

TT: Är det aktuellt att återinföra ett nationellt besöksförbud på äldreboenden?

– Det är i dagsläget inte aktuellt. Vi har en helt annan beredskap i dag än vad som av naturliga skäl fanns i början av pandemin.

TT: Är det aktuellt för gymnasieeleverna att återgå till distansundervisning?

– Det är inte heller aktuellt i dagsläget. Jag tror att man ska vara medveten om att det har väldigt stora negativa konsekvenser att stänga ner utbildningsväsendet på det sättet som det innebar.