Detta är en artikel från TT.

Hallengren om kritiken: "Det var rätt vägval"

Telegram från TT / Omni
25 February 2022, 14.14, uppdaterad 25 February 2022, 15.42

Socialminister Lena Hallengren (S) avvisar coronakommissionens kritik på flera punkter. Regeringen gick inte okritiskt i Folkhälsomyndighetens ledband, enligt henne.

Hon lyfter istället fram att kommissionen anser att Sveriges vägval under pandemin i stort var rätt.

– Jag konstaterar att den delar uppfattningen att Sverige gjorde rätt vägval genom att inte införa en stor lockdown, säger hon.

Men även om kommissionen anser att det var riktigt att coronastrategin byggde mycket på frivillighet och rekommendationer, så kritiseras regeringen och Folkhälsomyndigheten för sena och otillräckliga åtgärder våren 2020.

– Jag tycker kanske att det är en upprepning av vad som sagts i tidigare delbetänkanden, min uppfattning är att Sveriges vägval tjänat oss väl, säger Hallengren.

”Vore konstigt”

Hon kontrar också med att det vore konstigt om man inte hittar brister under två års pandemihantering. Men tillägger:

– Vi har kommit väl ut ur den här pandemin med nästan den lägsta överdödligheten i Europa.

Hallengren pekar även på att regeringens åtgärder för att stötta företag och enskildas ekonomi i stort var riktiga, enligt kommissionen.

Hon avfärdar kritiken om att regeringen lyssnade för mycket och okritiskt på Folkhälsomyndigheten. Och taktpinnen lämnades aldrig över till myndigheten.

– Vi har inte varit okritiska. Men vi har naturligtvis behövt använda oss av och luta oss mot den expertmyndighet vi har när det gäller smittskydd.

”Klokt sätt”

TT: Tycker du att ni kunde ha agerat kraftigare och snabbare?

– I grund och botten efter två års krishantering, så tycker jag att vi har hanterat pandemin på ett klokt sätt.

TT: Vad är den främsta lärdomen ni har dragit från det här?

– Att den smittskyddslag som vi arbetar fram kommer att tjäna nästa beslutsfattare väl, säger Hallengren.

Hon håller också med om att pandemihanteringen och åtgärder till stor del var utformade på ett sätt som gynnade medelklassen.