Detta är en artikel från TT.

Halv miljon pensionärer föreslås få tusenlapp mer

Telegram från TT / Omni
31 January 2022, 06.16, uppdaterad 31 January 2022, 17.17

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om ett garantitillägg för pensionärer.

Förslaget ska ge uppemot en miljon pensionärer ett extra tillskott. Men frågan är om det får stöd i riksdagen.

En halv miljon pensionärer som i dag har en allmän pension på upp till 11 800 kronor i månaden kan få ett tillskott på 1 000 kronor i månaden med det nya förslaget.

– En halv miljon får maxbeloppet och sedan blir det en avtrappning, sade Vänsterledaren Nooshi Dadgostar på en pressträff tillsammans med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

I augusti?

Tillägget ska kunna börja betalas ut från augusti om riksdagen ställer sig bakom förslaget när regeringen väl har lagt fram en proposition, vilket ska ske i april.

Märta Stenevi säger att tre fjärdedelar av de som kommer att få del av tillägget är kvinnor.

I november förra året – strax innan Magdalena Andersson tillträdde som statsminister – kom Socialdemokraterna överens med V och MP om att höja pensionerna. Överenskommelsen var ett av villkoren för att V skulle släppa fram Andersson som statsminister.

De tre partierna är nu överens om ett mer genomarbetat förslag om hur tillägget ska utformas.

I höstas uppgavs förslaget kunna beröra omkring 700 000 pensionärer och en del skulle kunna få upp till 1 000 kronor i månaden. Nu säger de tre partierna det berör nästan en miljon pensionärer.

– Vi ser helt enkelt att vi har ett större behov av att höja pensionerna för en bredare grupp. Det är nästan hälften av pensionärskollektivet som får en höjning tack vare den här reformen, säger Shekarabi.

Trappas av

Tillägget ska, enligt S, V och MP, ge en genomsnittlig inkomstförstärkning på 750 kronor till berörda pensionärer. På pensioner över drygt 14 000 kronor blir det inte något tillägg alls.

Förslaget har ifrågasatts av Centerpartiet och det är oklart om det finns stöd för det i riksdagen eller om något gemensamt förslag från oppositionen kan utmana det. Pensionsfrågor görs normalt sett upp i riksdagens pensionsgrupp som består av Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna, men de senare har inte fått vara med när förslaget har utformats.

Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för C, är mycket kritisk till att regeringen har gjort upp med V, och inte har pratat med partierna i pensionsgruppen. Men han är inte bara kritisk till hur förslaget har tagits fram, han tycker också att förslaget i sig har många oklarheter.

– Den största otydligheten är hur det här ska finansieras. Ska man kunna leverera pensioner i 20, 30 och 40 år då måste man kunna förklara var man långsiktigt hittar de 9,4 miljarder som det här ska kosta, säger Ådahl.

Enligt S, V och MP kostar förslaget statskassan 9,4 miljarder per år, inte 7 miljarder som det sades i höstas när den första versionen presenterades. Pengarna ska tas ur budgeten, inte inom pensionssystemet.

Ådahl ger inget rakt svar om hur C kommer att rösta i riksdagen.

Kristdemokraterna vill studera förslaget mer för att kunna uttala en dom över det. Men Hans Eklind, KD:s representant i pensionsgruppen, undrar som Centerpartiet hur tillägget ska finansieras. Och varför, undrar han, har inte Ardalan Shekarabi tagit upp frågan i pensionsgruppen i stället för att slänga fram ett förslag som förhandlats fram för att Magdalena Andersson skulle kunna bli statsminister?

Bekänna färg

– Vi kommer att lägga fram det här på riksdagens bord, sedan får de andra partierna ta ställning, säger Ardalan Shekarabi som hoppas att de som krävt högre pensioner nu bekänner färg.

Sverigedemokraterna vill höja pensionerna. Men partiet har frågor kring finansieringen, om det blir långsiktigt hållbart och om det är onödigt krångligt.

– Det råder ingen tvekan om att vi också vill stärka pensionerna, men just det här förslaget känner vi att vi vill titta närmare på detaljerna innan vi ger klart besked om hur vi ska ställa oss, säger Julia Kronlid (SD).

– I slutändan är det viktiga att pensionärerna får mer pengar i plånboken, för det behöver de.

Första steg

V-ledaren är nöjd med garantitillägget, men ser de 1 000 kronorna som ett första steg.

– Mer skulle behöva göras. Att höja golvet skapar en press uppåt, men pensionerna skulle behöva höjas brett, säger Nooshi Dadgostar.

Så ser pensionsförslaget ut

Tillägget är en del av bostadstillägget men kan ges till en bredare grupp än de som har bostadstillägg i dag.

Gäller alla med en inkomstgrundad ålderspension på upp till drygt 14 000 kronor.

Maxbeloppet på 1 000 kronor i månaden ges till personer med en allmän inkomstgrundad ålderspension på upp till 11 864 kronor 2022. Därefter och upp till cirka 14 000 kronor kommer beloppet att trappas av.

Runt 1 miljon pensionärer beräknas få del av tillägget. I genomsnitt höjs den disponibla inkomsten med 750 kronor. En halv miljon pensionärer bedöms få maxbeloppet.

Utbetalningen kommer att ske automatiskt. Första utbetalningen föreslås ske i augusti 2022.

Tillägget är skattefritt

Enligt S, V och MP ska den som redan har bostadstillägg inte påverkas negativt. Tillägget utgår från allmän inkomstgrundad ålderspension vilket innebär att tjänstepension, kapitalinkomst och arbetsinkomster inte påverkar.

Totalt kostar reformen 9,4 miljarder kronor 2023.

Källa: S, V, MP