Handelsbanken stänger kontor – 1 000 får gå

Handelsbanken drar kraftigt ner på antalet kontor. Cirka 1 000 anställda blir övertaliga.

Vilka kontor som ryker är ännu oklart.

– Men vi vet ganska väl vilka orter det gäller, där kunderna redan har bestämt sig för att de är nöjda med oss digitalt, säger vd Carina Åkerström.

Telegram från TT / Omni
16 sept. 2020, 07.36

I dag har Handelsbanken cirka 380 kontor. De ska ner till 200 mot slutet av 2021. I samband med det satsar banken en miljard kronor på ökade IT-investeringar.

Neddragningen av kontoren innebär en personalminskning på 1 000 personer, enligt ett pressmeddelande.

Trots nedskärningen beskriver vd Carina Åkerström beslutet som en kraftsamling.

"Kraftsamlar"

– Vi kraftsamlar kring kontoret, ökar den digitala utvecklingstakten och sänker samtidigt våra kostnader, säger hon på en pressträff.

Hon förklarar att det är kunderna som drivit på genom att använda digitala tjänster.

– Vi ser nu att kunderna i en sådan omfattning använder digitala kanaler och andra sätt att mötas än via kontor att vi har nått fram till en "tipping point". Det är en trend som har pågått länge, men vi har väntat in kunderna.

På flera orter i Sverige har Handelsbanken redan nu valt att ha begränsade öppettider eller slå samman kontor eftersom kundbesöken har minskat, berättar Carina Åkerström.

Däremot kommer banken att satsa på företagskunderna, där kontoren blir "ett nav", enligt Åkerström.

– Vi fortsätter naturligtvis att satsa på platser där vi har en potential, säger Åkerström.

"Väldigt tråkigt"

Personalen fick beskedet på onsdag morgon.

– Det är ett väldigt tråkigt besked. Vi kommer att göra allt för de enskilda individer, medarbetare och medlemmar som drabbas och för att de ska bli behandlade med stor respekt och omsorg, säger Anna Hjelmberg, förtroendevald för Handelsbanken vid Finansförbundet.

Förhandlingar ska nu inledas mellan fack och arbetsgivaren gällande övertaligheten.

Vissa hamnar i kläm

Exakt vilka kontor det handlar om är inte bestämt ännu, enligt vd. Enligt henne kommer Handelsbanken fortfarande att vara den bank med flest kontor i Sverige. Hon beskriver det som att kontoren är "Handelsbankens ryggrad".

En reporter frågar hur beslutet påverkar de kunder som inte är så bekväma med digitala hjälpmedel.

– Vi kommer ta hand om våra kunder, det finns ingen annan ambition. Men under den här perioden har till exempel e-handeln ökat över alla åldergrupper, säger Carina Åkerström.

Samtidigt kommer man inte att kunna möta alla kunder på samma sätt som tidigare, medger hon.

– I alla förändringar, oavsett vad man gör, så kommer det att finnas kunder som vi kanske inte kan ta hand om på det sätt vi vill.

Väntat väldigt länge

Aktiemarknaden har väntat på ett besked som detta väldigt länge, konstaterar Esbjörn Lundevall, aktiestrateg vid SEB. Sedan 2010 har antalet bankkontor i landet minskat rejält, från 1 934 kontor till 1 312 kontor 2019, enligt Svenska Bankföreningens statistik. Handelsbanken har dock inte hängt på kontorsminskningstrenden. Banken har hållit fast vid sin kontorsstrategi, men kundstrategin inom branschen är att allt mer går via internet.

Då blir det en utmaning för en bank som så envist håller fast i sina kontor, förklarar han. Men nu har alltså även Handelsbanken bestämt sig för att växla över mer åt det digitala.

Frågan är om Handelsbanken nu ligger hopplöst efter de andra bankerna.

– Handelsbanken är väl inte berömd för sin kvalitet på it-tjänster. Men det gäller alla storbankerna.

Han nämner Klarna, och den stora framgång som bolaget har nu.

– Klarna är på sätt och vis ett underbetyg till bankerna. Här dyker det upp ett bolag helt utifrån och skapar en bättre betalningstjänst än bankerna. Det är ett sektorgemensamt problem, säger Esbjörn Lundevall.

Fakta: Omställningen kostar
Fakta: Bankkontor i Sverige