Foto: Chinatopix/AP/TT

Huawei portas – kopplas till Kinas spionage

Post- och telestyrelsen (PTS) stänger dörren för produkter från kinesiska Huawei och ZTE i svenska 5G-nät.

Säpo anser att bolagen riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Huawei svarar att man har ett fläckfritt förflutet.

Telegram från TT / Omni
20 okt. 2020, 10.40

Villkoren från PTS är tydliga: "Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE", skriver myndigheten.

Potentiella 5G-operatörer får lite drygt fyra år på sig att ta bort befintlig utrustning från de kinesiska telekomtillverkarna, tillägger PTS. Beslutet har fattats inför auktionen av svenska 5G-frekvenser, som äger rum om tre veckor.

PTS har gjort säkerhetsprövningen inför auktionen med hjälp av Försvarsmakten och Säpo, eftersom 5G anses vara samhällskritisk verksamhet. Säpo rekommenderade PTS att inte acceptera de två företagen i svenska nät.

Omfattande cyberspionage

Säpochefen Klas Friberg motiverar beslutet med att Kina som land ägnar sig åt omfattande spionage.

– Kina bedriver cyberspionage och stjäl forskning och utvecklingsresultat från Sverige. Lagstiftningen i landet uppfyller inte vad vi anser vara en rättsstat, alla företag i Kina är underkastade att rapportera till kinesiska myndigheter, säger han

Men det betyder inte att det bara är Huawei och ZTE som Säpo bedömer som opålitliga.

– Det är operatörerna som i sina ansökningar angett vilka leverantörer de arbetar med, och därför har vi specifikt kunna peka ut två bolag. Det hade kunnat vara andra leverantörer.

Besviken och överraskad

Kenneth Fredriksen, ansvarig för den nordiska och baltiska marknaden på Huawei, är "besviken och överraskad" över beslutet.

– Vi hade absolut inte väntat oss det här, och jag tror inte att operatörerna hade gjort det heller.

Fredriksen menar att "det inte finns någon fakta" bakom att Huawei hänger ihop med kinesiska staten.

– Vi är ett privat bolag som verkat i Sverige i mer än 20 år med ett fläckfritt förflutet. Svenska myndigheter borde ha säkerhetstestat hela leverantörskedjan inklusive all personal i stället för att peka ut två bolag.

Men beskedet från de svenska myndigheterna betyder inte att Huawei lämnar landet.

– Vi kommer absolut att finnas kvar i Sverige även framöver, inte minst med en solid division för forskning och utveckling, säger Kenneth Fredriksen.

"Uppdiktade anklagelser"

Kinas ambassad i Sverige stämmer in i kritiken, och hävdar att det inte finns några bevis för att kinesiska företag utgör något hos mot Sverige.

"Genom åren har Huawei, ZTE och andra kinesiska företag arbetat för samarbete mellan Kina och Sverige och har bidragit till att utveckla infrastrukturen i Sverige", skriver en icke-namngiven talesperson i ett mejl till TT.

I mejlet slår ambassaden fast att det inte finns något hot mot svensk säkerhet från Huawei eller ZTE.

"Vi motsätter oss att sätta marknadens principer om fri konkurrens ur spel genom att slå ner på kinesiska företag med uppdiktade anklagelser. Vi vill be den svenska regeringen följa principer om öppenhet och fri konkurrens, och ändra sitt beslut", skriver ambassaden.

Ygeman: Förekommer spionage

Enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har Huawei-beslutet sin grund i ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet.

TT: Ser du kinesiska bolag som ett hot mot Sveriges säkerhet?

– Det är en bedömning som våra säkerhetsmyndigheter måste göra. De har i tidigare rapporter konstaterat att det förekommer spionage mot Sverige, men det är myndigheternas bedömning, säger Ygeman och fortsätter:

– Den lagstiftning som Sverige har tar inte sikte på ett enskilt land eller något enskilt företag.

TT: Kan det här slå tillbaka och riskera att Kina i sin tur stänger ute svenska Ericsson?

– Jag tror och hoppas inte att höga svenska säkerhetskrav och utbyggnad av modern telekommunikation ska innebära att vi får sämre förbindelser med Kina. Kina är och kommer att vara en viktig handelspartner för Sverige, säger Anders Ygeman.