Foto: Marc Femenia/TT

Influerare fälls för smygreklam på Instagram

Telegram från TT / Omni
22 maj 2019, 17.07

Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och Samir Badran är några av de influerare som fälls av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) för smygreklam på Instagram.

RON ställer höga krav på att konsumenten ska kunna identifiera reklaminlägg, och totalt har 16 inlägg prövats som enligt anmälarna inte varit tydligt reklammarkerade.

Förutom ovanstående fälls också bland andra Linus Carlén, varumärkeschef på Nocco, samt influerarna Josefin Forsberg och Lisa Ancharman. Fem inlägg friades och tre anmälningar avvisades.

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och prövar reklam enligt Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. RON är en av stiftelsens två instanser och har bland annat i uppgift att vägleda marknadens aktörer.

Flera av anmälningarna gjordes av tidningen Resumé som skriver att reklammärkningar av influerare ofta hamnar i gråzonen och att fler ärenden behöver prövas av RON och Konsumentverket och att man därför bestämde sig för att testa.