Detta är en artikel från TT.

Inga skolåtgärder trots ökad smittsspridning

Telegram från TT / Omni
2 January 2022, 06.03

Om en och en halv vecka öppnar åter landets skolor efter jullovet. Samtidigt väntas den mer smittsamma omikronvarianten ha blivit dominerande ungefär då. Men Folkhälsomyndigheten (FHM) ser i dagsläget inte att det skulle vara aktuellt med ytterligare åtgärder för att hindra smittspridningen i skolan.

Sedan den 23 december gäller en rad nya allmänna råd och rekommendationer för allmänheten – till exempel munskydd i kollektivtrafiken och att de som kan ska jobba hemma. Men förskolors och skolors pedagogiska verksamhet omfattas inte av dem.

– Det finns en rad olika åtgärder för just skolorna. Vi tycker det är extremt viktigt att de kan fortsätta att bedriva en bra undervisning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid FHM.

För förskolor och skolor föreslår FHM istället förbyggande åtgärder. De går i mångt och mycket ut på att försöka vara utomhus mycket, att sträva efter god hygien, att informera elever och vårdnadshavare om vad som gäller vid symtom och att undvika trängsel. Mer långtgående åtgärder finns inte på agendan, inte heller några planer på att återinföra distansundervisning.

– Vi har ingen nivå i dag där vi säger att det kommer att behövas. Det får man bedöma från fall till fall. Att vi skulle ha generell distansundervisningen i hela landet under någon period det ser vi inte alls framför oss. Det kan möjligen behövas lokala åtgärder under kortare tid, för att bryta en väldigt kraftig smittspridning i den miljön, säger Ansers Tegnell.

TT: Att stänga skolor vore något att ta till som yttersta åtgärd?

– Ja, det är verkligen en åtgärd som man vidtar om ingenting annat fungerar och man har en väldigt omfattande smittspridning, säger Anders Tegnell.

Distansundervisning under pandemin

I mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att undervisning i gymnasieskolan och på högre nivå skulle bedrivas på distans.

Inför vårterminen 2021 infördes också fjärr- och distansundervisning för högstadiet.

Den 25 januari 2021 lättades distanskravet för gymnasieelever med en rekommendation om delvis distansundervisning.

Rekommendationerna för högstadiet upphörde att gälla efter den 1 april 2021.

Sammantaget bedömde Folkhälsomyndigheten nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning som stora och undervisning på plats som ett bättre alternativ för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Regionala smittskyddsläkare kan dock fortsättningsvis bestämma att en skola ska gå över till distansundervisning, om det behövs för att dämpa stor smittspridning tillfälligt.

Men utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022.

Källor: Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Regeringen