Foto: Noella Johansson/TT

Inget skadestånd ges i Kevinfallet

De två bröderna i Kevinfallet får inget skadestånd. Justitiekanslern Mari Heidenborg avslår begäran med hänvisning till preskription.

– Det är inte så svårt att tänka sig att det kommer att röra upp känslor, säger hon till TT.

Telegram från TT / Omni
29 juli 2020, 13.59

Bröderna, som 2018 friades från alla misstankar att ha dödat fyraårige Kevin i Arvika 1998, begärde tio miljoner kronor var i form av ersättning för ideell skada, alltså kränkning.

"En allmän förutsättning för att skadestånd ska kunna utgå är att skadestånds-fordringen inte är preskriberad. Preskription betyder i detta sammanhang att en fordran efter viss tid inte längre kan krävas ut", skriver JK i beslutet.

"I aktuellt fall ligger de omständigheter som enligt sökanden utgör skadeståndsgrundande konventionsöverträdelser mer än tio år tillbaka i tiden. Det har inte framkommit att sökanden har vidtagit några preskriptionsavbrytande åtgärder. Skadeståndsanspråket ska på grund av vad som nu sagts avslås".

"Stor besvikelse"

– Det här var en stor besvikelse. Framför allt är vi väldigt förvånade över utfallet eftersom man uttrycker sig som att det här ska vara preskriberat, säger advokat Slobodan Jovicic, som företräder en av bröderna, till TT.

– De hävdar att det är preskriberat, men bestämmelserna som vi har åberopat till – av dem framgår det inte att det finns en preskriptionsbegränsning, fortsätter han, med hänvisning till bestämmelser i Europakonventionen.

Justitiekanslern Mari Heidenborg förklarar att hon inte prövat sakfrågan gällande brödernas skadeståndskrav på grund av preskriptionstiden.

– Vi har inte gått in i någon prövning i och med att händelserna ligger så långt bak i tiden. Sakfrågan är inte prövad, säger hon till TT.

"Rör upp känslor"

Hedenborg har förståelse för att JK:s beslut kan väcka reaktioner.

– Det är inte så svårt att tänka sig att det kommer att röra upp känslor. Det är inte konstigt att många tycker att de bör få ersättning för det som de har varit med om. Men det är viktigt att komma ihåg att det här beslutet inte är en slutlig prövning.

JK:s beslut kan inte överklagas. Däremot kan bröderna vända sig till domstol eller till regeringen.

– Har preskriptionstiden gått ut kan jag inte besluta i frågan. Bröderna kan nu antingen stämma staten i domstol, eller be om ex gratia hos regeringen.

Kan få pengar ändå

Bröderna kan fortfarande beviljas skadestånd av regeringen "ex gratia" – av nåd – vilket innebär att skadeståndet betalas utan juridisk skuld.

"Det ankommer på regeringen att besluta om ersättning ex gratia. Justitiekanslern vidtar därför inte någon åtgärd med anledning av sökandens begäran i denna del", skriver JK.

De båda bröderna, då fem och sju år, erkände efter många och långa polisförhör mordet på fyraårige Kevin i Arvika 1998. Efter mediegranskningar 2017 öppnades fallet igen, och bröderna friades från alla misstankar den 27 mars 2018.

I ansökan om skadestånd beskrivs förhörsmetoderna som "av tortyrliknande karaktär eller i vart fall utgjorde omänsklig eller förnedrande behandling, i strid med artikel 3 i Europakonventionen."

Alhem: Borde kompenseras

Före detta överåklagare Sven-Erik Alhem har haft nära kontakt med brödernas mor i sin tidigare roll som förbundsordförande i Brottsofferjouren, och säger att familjen inte fick någon information om sin möjlighet att pröva skuldfrågan i domstol.

Alhems åsikt är att bröderna bör ersättas ex gratia om inget juridiskt tvång finns.

– Oavsett om preskription föreligger eller inte så menar jag att man borde se till att bröderna kompenseras för det enorma lidande som de har förorsakats genom felaktig handläggning av statens företrädare hos polis och åklagare, säger han till TT.

Fakta: Mordet på Kevin

Den 16 augusti 1998, på sommarlovets sista dag, hittas fyraårige Kevin död i bostadsområdet Dottevik i Arvika. Till en början utgår polisen från att det handlar om en olycka, men börjar därefter utreda om barn kan ha dödat honom.

Drygt en vecka senare förhörs två bröder, fem och sju år gamla, för första gången, men endast som vittnen. Polisen har senare två tonåringar, en 13-åring och en 14-åring, som huvudmisstänkta.

I mitten av oktober går polisen ut med uppgiften att bröderna erkänt att de dödat Kevin.

Polisen avslutar fallet den 2 november 1998. Åklagaren i fallet väckte aldrig någon bevistalan och brödernas skuld blev aldrig rättsligt prövad.

Under våren 2017 presenterar SVT:s Dokument inifrån och DN granskningar som ledde till att åklagarkammaren i Karlstad åter öppnade förundersökningen i fallet.

I granskningarna framkom att bröderna förhörts i många och långa förhör, i vissa fall utan förälder eller annan vuxen närvarande. Själva erkännandet finns inte inspelat på något videoförhör, visar det sig också. Dessutom framträder bröderna i SVT, och säger att de känner sig orättvist utpekade, och att de själva inte minns händelsen de anklagats för.

Bröderna friades från alla misstankar den 27 mars 2018.