Detta är en artikel från TT.

Jurist: Polisens hantering exempellöst klantig

Telegram från TT / Omni
24 February 2023, 18.28

Polisens hantering av ärendet kring polischeferna Mats Löfving och Linda Staaf kan ha brutit mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.

– Man kallar till presskonferens och redovisar ett personalärende. Det är helt tokigt, säger han.

Grundfelet med utredningen kring regionpolischefen Löfving var att det var rikspolischef Anders Thornberg själv som beställde den, ”helt ologiskt” uppger Tommy Iseskog.

– Man blandar ihop två olika utredningsuppdrag. Det ena var att kartlägga om Mats Löfving gjort sig skyldig till jäv, och det borde man på Polismyndigheten klarat av att göra internt. Den andra frågan är hur polisledningen hanterat situationen. Hur kommer det sig att polisledningen, innan det här fick medialt intresse, gjorde bedömningen att det här inte var något? säger han.

En oberoende utredning om polisledningens hantering borde enligt Iseskog ha legat på justitiedepartementet.

– Man kan få ett intryck av att det här mest handlar om att bekräfta att man inte gjort något fel.

Iseskog är mycket kritisk mot hanteringen som helhet:

– Jag har jobbat med sådana här frågor i 50 år. Det här är exempellös. Jag har inte sett något exempel på en sådan stor klantighet av en stor arbetsgivare.

Hittades avliden hemma

Utredaren Runar Viksten presenterade sin rapport i onsdags på en pressträff. Slutsatsen i rapporten är att Mats Löfving var jävig i fyra fall som rör beslut gällande Linda Staaf. Viksten bedömer dock inte att det förelåg något jäv när Staaf fick tjänsten som underrättelsechef 2015.

Viksten rekommenderade rikspolischefen att överväga att avskeda Löfving eller ta bort honom från chefsposition.

Mats Löfving hittades avliden i sitt hem i Norrköping under onsdagskvällen.

Expressen avslöjade i december att Löfving polisanmälts för bland annat misshandel och olaga förföljelse av Staaf. Anmälningarna lades snabbt ned och Staaf har själv nekat till att hon utsatts för brott.

Brott mot sekretess

Tommy Iseskog anser att polisen misslyckats med att beröra de grundläggande arbetsmiljöfrågorna.

– När arbetsgivaren får den typen av signaler är man skyldig att ta reda på vad som faktiskt har hänt, säger han och fortsätter:

– Nu har man hamnat i ett mycket värre läge. På den här presskonferensen redovisade man i huvudsak ett personalärende. I övriga frågor, hur polisledningen hanterat situationen, det passerar man med några enskilda rader.

Iseskog säger att polisen troligtvis brutit mot olika sekretessregler under sin hantering. Han beskriver det som ett ”skolboksexempel på kränkning”.

– Enligt arbetsmiljölagen måste en arbetsgivare alltid värna medarbetarnas värdighet, man får inte kränka, men det gjorde man i princip genom att hänga ut Mats Löfving. Det borde ha hanterats internt och blivit offentligt först när personalansvarsnämnden tagit ställning i ärendet, säger han.

TT: Hur ser du på Vikstens rekommendation om att sparka Löfving?

– Det ska man också hantera internt. Rikspolischefen kan inte ta det beslutet. Det beslutet tar personalansvarsnämnden. Visst kan en utredare komma till en sådan rekommendation, men den ska inte offentliggöras.

Brott mot arbetsmiljölagen

Tommy Iseskog tycker att justitieminister Gunnar Strömmer (M) borde tillsätta en utredning om polisens arbetsmiljöansvar.

– Man kanske borde polisanmäla saken, säger han.

TT: Hur bör polisen nu hantera detta vidare?

– Här borde polisen anmäla sig själv, initiera en utredning om huruvida man har brutit mot arbetsmiljölagen.

Rikspolischefen: Oerhört viktigt

TT har sökt Anders Thornberg, men enligt polisens pressavdelning avböjer rikspolischefen just nu att kommentera.

Efter onsdagens presskonferens bemötte rikspolischefen däremot kritiken om att han själv och polismyndigheten i stort går fria från klander i rapporten.

– Det här gäller interna personalfrågor i Polismyndigheten. Vi har gjort det mest kraftfulla man kan göra, vi har gjort polisanmälningar som kommit tillbaks i princip med vändande post. Vi har gjort de arbetsrättsliga bedömningarna vi har kunnat göra och har inte haft tillräckligt för att gå vidare, sade han.

– Det har varit oerhört viktigt för mig att kunna tillsätta en oberoende utredare som kan titta på de här frågorna och nu har vi fått ett väldigt tydligt svar. Det är hans uppfattning och nu ska vi bedöma och analysera hur vi ställer oss till de här frågorna.

Utredarens slutsatser

Polischefen Mats Löfving var inte jävig när han tillsatte Linda Staaf som underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen (Noa).

I fyra beslut som Löfving tog bedömer utredaren Runar Viksten att han var jävig:

När Linda Staaf tilldelades ett tjänstevapen.

När Löfving gav henne en lönehöjning.

När han godkände hennes bisyssla som författare.

När Linda Staafs chefsförordnande förlängdes av Löfving.

Samtliga beslut anser Viksten vara rätt i sak, men att de inte borde ha fattats av Löfving, på grund av jäv. Löfving och Staaf hade en relation från 2015 och fram till 2021, enligt Vikstens utredning.

Källa: Polismyndighetens rapport