Detta är en artikel från TT.

Klimatvarningen: Mer kräkningar och diarré väntar

Telegram från TT / Omni
15 November 2023, 04.00

Miljontals människors hälsa och överlevnad hotas om världen inte minskar utsläppen snabbt, varnar över hundra forskare i en ny rapport.

Fler dödsfall kopplade till extremvärme och ökad spridning av magsjukebakterier befaras, inte minst i Europa.

Personer över 65 år och spädbarn under ett år – de grupper där extremvärme kan vara särskilt livshotande – utsätts numera för dubbelt så många dagar av värmebölja som de skulle ha upplevt åren 1986-2005, enligt rapporten.

Under 2023 har temperaturrekorden duggat tätt. Redan nu – vid 1,14 graders uppvärmning – har klimatförändringarna en enorm påverkan på människors hälsa och skördar liv världen över, konstaterar den nya rapporten i vetenskapstidskriften Lancet.

Totalt 114 ledande forskare från hela världen har sammanställt den senaste forskningen på området – och det är ingen ljus bild de målar upp.

Matproduktion äventyras

Antalet dödsfall bland personer över 65 år till följd av extremvärme ökade med 85 procent under den senaste tioårsperioden jämfört med åren 1991-2000. Utan klimatförändringarna hade en 38-procentig ökning väntats, på grund av faktorer såsom en åldrande befolkning.

Rapporten visar även på andra effekter som hettan har för hälsa och säkerhet. Till exempel har andelen landyta som drabbat av extremtorka ökat, vilket äventyrar både matproduktion och vattentillgång för miljontals människor.

Men detta är bara en försmak av hur hälsa och liv kan te sig på en allt varmare planet, menar forskarna. Om den globala medeltemperaturen stiger med runt två grader så beräknar de att antalet värmerelaterade dödsfall mer än fyrdubblas till mitten av århundradet. Åtminstone om inga betydande framsteg görs för att anpassa samhället till ett varmare klimat.

Europa pekas ut

Även ökad spridning av sjukdomsframkallande virus och bakterier är att vänta. Ett exempel som lyfts fram är vibriobakterien, som trivs i de allt varmare vattnen och bland annat kan orsaka magsjuka och kolera.

Uppvärmningen av haven har redan gjort att mer av kustlinjerna blivit lämpliga miljöer för spridning av bakterien – och Europa pekas ut som särskilt utsatt.

”Prognoser för en två grader varmare värld avslöjar en farlig framtid” säger Marina Romanello, forskare vid University College London som lett arbetet med rapporten, i en presskommentar.

Hon pekar på att insatserna mot klimatförändringarna hittills ”varit bedrövligt otillräckliga för att skydda människors hälsa och säkerhet”.

Rapporten presenteras inför FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai som inleds 30 november. Enligt forskarna bakom rapporten har kopplingen mellan hälsa och klimat fått allt större tyngd inom klimatförhandlingarna.

Rapporten

The Lancet Countdown är en årlig rapport från medicintidskriften The Lancet om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Årets upplaga bygger på 47 klimatrelaterade hälsoindikatorer som följts över tid.

Bakom rapporten står ett internationellt nätverk av forskare, verksamma vid ett 50-tal institutioner världen över.

Källa: Lancet