Detta är en artikel från TT.

Klyftorna spås öka i pandemins spår

Telegram från TT / Omni
28 April 2021, 06.00

Handelsbanken höjer prognosen för svensk BNP-tillväxt till 3,8 procent i år, den högsta tillväxttakten i hela Norden.

Bankens ekonomer varnar samtidigt för att de ekonomiska klyftorna ökar i pandemins spår.

Mycket talar för att pandemin förstärker existerande ojämlikheter, enligt Handelsbankens ekonomer.

För de förmögna

"Omfattande stimulanser har dock hållit tillbaka uppgången i arbetslösheten och därmed inkomstklyftorna. Å andra sidan har centralbankernas stimulansåtgärder också bidragit till högre tillgångspriser, till förmån för de förmögna", skriver de i ett pressmeddelande i samband med en färsk konjunkturrapport från storbanken.

"Även om ojämlikhet har kommit högre upp på den politiska agendan talar mycket för att trenden med ökande ojämlikhet fortsätter det kommande decenniet", tillägger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i en kommentar.

Tar fart i tredje kvartalet

Återhämtningen väntas ta rejäl fart under det tredje kvartalet, när tjänstekonsumtionen lyfter till följd av minskade pandemirestriktioner, enligt Nyman och hennes stab. Sveriges BNP-tillväxt lyfter till 3,8 procent i år efter BNP-minskningen på 2,8 procent 2020, enligt prognosen.

"Skulle hushållen konsumera upp även det som sparats i ladorna då blir tillväxten betydligt högre och sannolikt kommer räntorna att stiga snabbare", skriver Nyman.

Hon ser inte någon inflationsspiral som ett troligt scenario, även om en kompott av tillfälliga faktorer på kort sikt pressar upp inflationen över Riksbankens och andra centralbankers inflationsmål.

"När marknaden inser att inflationsspöket drar förbi dämpas förväntningarna på framtida penningpolitisk åtstramning – inte minst vad gäller Federal Reserve, som vi inte förväntar oss höjer styrräntan förrän senare delen av 2023", skriver Nyman.

Starkast BNP-tillväxt i Norden

Sverige antas med tillväxten på 3,8 procent i år återhämta sig starkare än övriga nordiska länder 2021. Danmarks tillväxt antas stanna på 1,7 procent i år, medan tillväxten i Finland och Norge antas hamna på 2,8 respektive 3,7 procent.

Så sent som i januari räknade Handelsbankens ekonomer med en svensk tillväxt i år på 2,8 procent.

För 2022 justeras dock tillväxtprognosen för Sverige ned något, till 3,7 procent från tidigare 4,1 procent. Tillväxtprognosen för 2023 hamnar på 2 procent.

Källa: Handelsbanken, Global konjunkturprognos, 28 april 2021