Kod gul för nästan alla svenskar i Nederländerna

Telegram från TT / Omni
17 August 2020, 23.27

Nederländerna har uppdaterat sina regler för karantänskrav för besökare. Nästan hela Sverige har nu klassats med "kod gul" med undantag för Västra Götaland, som fortfarande är "kod orange".

Att ett område klassas som "gult" av nederländska myndigheter betyder att människor från ett gult område som besöker Nederländerna inte behöver sitta i karantän vid ankomst. Samma gäller för nederländare som besöker ett gult område i Sverige. De slipper att sitta i karantän när de kommer hem.

Men för västsvenskar gäller fortfarande tidigare regler: Besöker du Nederländerna gäller det att stanna inomhus i karantän i 14 dagar utan kontakt med andra personer.

Det finns även munskyddsregler i Nederländerna att följa för de som vill resa dit. Enligt svenska ambassaden i Haag finns inget generellt munskyddskrav, men i städerna Amsterdam och Rotterdam finns munskyddsplikt på ett antal platser. För den som bryter mot plikten och är över 13 år kan det bli böter.